Maj 2010 - Snö, åska, värme och mycket regn

En kylig inledning följdes av rejäl värme framförallt i nordöstra Sverige där den blev till en regelrätt värmebölja i Norrbotten. Värmen i kombination med tidvis riklig nederbörd gav en kraftig vårflod i stora delar av Norrland. De höga flödena i vattendragen där fortsatte även då det blev lite kallare i hela landet i slutet av månaden. Under månaden försvann snötäcket från norra Norrland utom i fjällen. Maj har varit ovanligt åskrik i stora delar av landet och i södra Götaland dessutom solfattig.

Temperatur och nederbörd

Is och temperatur i havet

Vattenstånd och vågor

Vattenföring, markvatten och grundvatten

Mer snö

Ett lågtryck vid Norrlandskusten gav ostadigt väder den 1 och en påspädning på snötäcket i norra Norrland. Där låg snödjupet allmänt över 50 cm i norr med som mest 139 cm i Katterjåkk. Mest nysnö, 22 cm, fick Porjus i Lappland som därmed mätte ett snödjup på 97 cm på morgonen den 2. I smält form mättes strax över 20 mm på flera platser.

Lågtrycket drog samtidigt ner kall luft över södra Sverige med skurar och nederbörd. I den efterföljande kyliga nordvinden förekom snöbyar i norr medan molnen lättade i södra halvan av landet. I Lapplandsfjällen var det dock klart då månadens lägsta temperatur noterades på morgonen den 4 i Mierkenis med -17.0°, vilket är den lägsta temperaturen i maj i Sverige sedan 1999.

Den 4 bildades ett mindre lågtryck över Götaland vilket gav åska och snö, så på morgonen den 5 låg ett tunnare snötäcke på många håll i inre östra Småland och södra Östergötland. Där har det inte varit snötäcke i maj sedan 1999. Det största snödjupet nu rapporterades från Svinhult i södra Östergötland med 7 cm.

Den 6 blev ganska solig men kylig på många håll. Ett lågtryck närmade sig från söder vilket gav blåsigt väder i södra Götaland och den 7 kom regnet dit. Nederbörden passerade i försvagat skick över norra Götaland och nådde sydöst­ra Svealand den 8.

Medelmolninghet under maj 2010
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under maj 2010 Förstora Bild
Karta med soltimmar under maj 2010
Antal soltimmar i maj 2010 Förstora Bild

Varmluft på gång

Över Ryssland var luften varm medan svalare luft låg över Sverige, Finland och Baltikum den 9. I gränszonen mellan dessa luftmassor uppstod talrika åskväder. Ett mindre lågtryck som låg över Sydnorge den 10 medförde ostadigt väder i framför allt södra Norrland. I Götaland och i södra Svealand klarnade det under kvällen och natten vilket där gav frost på morgonen den 11.

Den 12 tätnade molnen från söder då ett regnområde med åska nådde Skåne på morgonen och därefter rörde sig norrut. Stora nederbördsmängder föll i ett stråk från Götaland, över västra Svealand upp mot Jämtland. Exempelvis fick Regna i Östergötland 31 mm, Öje i Dalarna 38 mm och Lillhärdal i Härjedalen 31 mm.

Den varma luftmassan från Ryssland avancerade därefter och på Kristi himmelsfärdsdagen, den 13, kom den första pusten av varmluft. Därvid föll mycket regn i ett band från Öland upp mot Dalarna och södra Norrland där många platser också detta dygn fick över 30 mm. Även de inre delarna av norra Norrland fick regn, allmänt kring 20 mm.

De södra delarna av landet hamnade i gränszonen mellan de två luftmassorna under några dygn. På mornarna kunde vädret vara disigt, dimmigt och kyligt i de östra delarna av landet då det rådde ostvind och havet var kallt. Över de inre delarna av landet var det molnigt med nederbörd, åska och ibland kraftiga skurar. Delar av södra Norrlands inland fick drygt 60 mm den 12-14. Främst norra Norrland fick då in ryssvärme och i Tornedalen inleddes en åtta dygn lång osedvanligt varm och solig period med maximitemperaturer kring 25°.

Kraftig vårflod i Norrland

Värmen och nederbörden satte fart på vårfloden i norra Sverige. Den 16 förekom regn och regnskurar i södra Norrland. I norra Norrland var det mulet med enstaka regn- och åskskurar men framförallt var det varmt med maximitemperaturer på 20-25°.

Ett nederbördsområde bildades över mellers­ta Norrland den 17 och spädde på vårfloden under några dygn. Norr därom i varmluften förekom det skurar och åska. Värmen i norr fortsatte och även södra Sverige fick nu ta del av den med början den 18. Dagen efter fick Södermanland och Östergötland intensiv åska. Den 20 började ryssvärmen släppa greppet i norr medan den höll i sig ytterligare två dygn i söder.

Mycket åska

Övergången till svalare väder gav omfattande åska och lokalt kraftiga skurar främst i Götaland och Svealand den 20 och 21. Den 20 fick Omberg i Östergötland 63 mm och Tomtabacken i Småland 62 mm varav 38 mm på 15 minuter.

Bakom en front med nederbörd kom kall luft in över Norrland den 22. Mest nederbörd föll i södra Norrland och nordvästra Svealand där det även var kraftig åska. Dagen därpå föll mest nederbörd i sydöstra Norrland och nordöstra Svealand medan åskan var mest aktiv i ett stråk över Småland och Öland.

Nederbördsområdet lämnade Svealand och svängde in över Finland innan det nådde Tornedalen den 24. Både den 24 och 25 föll relativt mycket nederbörd i norra Norrland. Samma dygn bildades ett mindre lågtryck över Götaland med regn och åska, som senare berörde Svealand. Vädret i landet var även i övrigt svalt, mulet och ostadigt.

Över mellersta Norrland utvecklades ett nederbördsområde som den 27-28 gav 15-30 mm över främst Jämtland och Ångermanland. Längst i norr var det då både soliga och ganska varma dagar. En kallfront med regn och åska rörde sig norrut över Götaland och Svealand den 28 medan de mest aktiva skurarna befann sig över södra Norrland den 29. Samtidigt som solen sken på många håll i landet under månadens två sista dygn så berördes framförallt Skåne, Öland och Gotland av ett regnområde.

Karta över åskdagar maj 2010
Åskdagar maj 2010 Förstora Bild
Karta över blixturladdningar maj 2010
Blixt urladdningar maj 2010 Förstora Bild
kart text