Maj 2010 - Vattenstånd och vågor

Generellt var det små vattenståndsvariationer, övervägande under medel, som dominerade maj månad. Våren brukar inte innebära några nya våghöjdsrekord, och även denna månad var förhållandena till sjöss tämligen lugna.

Vattenstånd under medel

Generellt var det små vattenståndsvariationer, övervägande under medel, som dominerade maj månad. Månadsmedelvärdet blev under medelvattenståndet för alla stationer utom de på södra Östersjökusten.

Friska ostvindar norr om ett lågtryck över kontinenten den 6-7, höjde vattenståndet längs dessa kuststräckor. I Kattegatt och Skagerrak förde samma ostvindar istället ut vatten från kusten och därmed sjönk vattenståndet där. Månadens högsta och lägsta noteringar uppmättes båda den 7, +50 cm i Skanör och – 66 cm i Kungsvik.

Resten av månaden avlöpte med fortsatt små variationer, men en tendens till höjning av vattenytan noterades under den sista veckan. Flera av västkuststationerna hade sina högsta noteringar den 25 i samband med ett lågtryck över östra Götaland som orsakade friska västvindar på Väster­havet.

Små vågor

Våren brukar inte innebära några nya våghöjdsrekord, och även denna månad var förhållandena till sjöss tämligen lugna. Vid Huvudskär i Norra Östersjön var den högsta noteringen 2.9 m, i samband med nordostvindar den 7. Vid Väderöarna noterades våghöjder över 2 m endast vid två tillfällen med frisk västvind, den 25 och 30.

Södra Östersjöbojen som oftast noterar månadsrekorden när det gäller våghöjd, fick vänta ända tills kvällen den 31 innan den första 3-metersvågen kom. Månadens rekord blev 3.3 m.