Maj 2010 - Is och temperatur i havet

Runt mitten av månaden vällde varm luft in över norra Sverige från Finland, och i de sommarlika temperaturer som följde smälte isen mycket snabbt. Nära kusten gick det speciellt snabbt.

Snabb avsmältning

Maj fick en kall inledning då istäcket till sjöss i Bottenviken inte ändrade sig nämnvärt, och avsmältningen längs kusten gick långsamt. Runt mitten av månaden vällde dock varm luft in över norra Sverige från Finland, och i de sommarlika temperaturer som följde smälte isen mycket snabbt. Nära kusten gick det speciellt snabbt, och redan den 18 var det i stort sett isfritt i kustzonerna.

Eftersom isen under den kalla vintern hunnit växa sig relativt tjock och flera blåsiga tillfällen skapat höga vallar, fanns flera grova isbumlingar kvar till sjöss även efter att den kustnära isen försvunnit. Dessa isbumlingar drev i den dominerande ostvinden mot den svenska sidan av Bottenviken och Norra Kvarken, men utgjorde inte något egentligt problem för sjöfarten. Den 27 maj gjorde SMHI sin för säsongen sista iskarta, med endast ett fåtal smältande bumlingar kvar till sjöss.

Det varma väder som kom in österifrån värmde upp ytvattnet längs kusterna lika effektivt som det smälte isen. Vid Järnäsudde i norra Bottenhavet var ytvattnet bara 1° den 3, men den 19 var det hela 10°. Månadsmedelvärdet för denna, och de flesta andra nordliga stationer, blev omkring 2 grader varmare än normalt.

I söder gick uppvärmningen inte riktigt lika fort, då det kyliga och ostadiga vädret höll i sig betydligt längre. Månadsmedelvärdena i Östersjöns södra delar och Västerhavet blev nära eller något under de normala.

Karta över isutbredning och ytvattentemperatur i havet 15 april 2009
Is och ytvattentemperatur i havet 15 maj Förstora Bild
Karta ytvattentemperatur i havet 31 maj 2010
Ytvattentemperatur i havet 31 maj Förstora Bild