Maj 2019 - Vårflod i fjällen och låga vattenflöden i södra Sverige

Under månaden steg vattenflödena i Norrlandsfjällen och flödena var nära normala vårflodsnivåer. I södra Sverige var vattenflödena under de normala.

Vattenföring

Det föll mer nederbörd än normalt under maj. Trots det steg inte flödena så mycket i vattendragen i Götaland eftersom naturen tar upp mycket vatten den här tiden på året. Flödena i Götaland var under de normala för maj.

I Svealand var flödena under de normala eller kring de normala.

I delar av Norrland pågick vårfloden. Snösmältning i kombination med regn ledde till att vattenflödena steg i de västra delarna av Norrland där flödena var nära normala vårflodsnivåer. I de östra delarna av Norrland var flödena sjunkande.

Vattenföring vid 20 mätstationer maj 2019 (427 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Vattennivån i Storsjön steg under månaden och var högre än normalt för årstiden. I Vänern och Hjälmaren var vattennivån kring den normala, i Siljan någon över den normala medan Vättern och Mälaren hade nivåer under de normala för årstiden.

Detaljerad bild över vattenståndet i sjöar maj 2019 (73 kB, pdf)

Markvatten

Markvattenhalten var kring den normala för hela landet under mitten av månaden.

Snö

I mitten av månaden var det i fjällen och delar av Norrlands inland som det fortfarande låg kvar snö och i slutet av månaden fanns snö främst i fjällen.

På de flesta håll var snötäcket mindre än normalt, men i norra Lapplandsfjällen var snötäcket större än normalt.

Snötäckets beräknade vattenvärde 15 maj 2019.
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 maj 2019. Förstora Bild
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 maj 2019.
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 maj 2019. Förstora Bild

Grundvattennivå

Karta över grundvattennivåer i små magasin 15 maj 2019 enligt SGU
Karta över grundvattennivåer i små magasin, 15 maj 2019 enligt SGU. Förstora Bild

Grundvattennivåerna i de små magasinen i Götaland och Svealand har på de flesta platser sjunkit, medan nivåerna i norra Norrland i allmänhet har fortsatt att stiga. I de stora magasinen fortsätter nivåerna att stiga i Norrland och norra Svealand, medan det överlag var oförändrade eller på vissa platser sjunkande nivåer i övriga Svealand samt i Götaland.

Små grundvattenmagasin

I de små grundvattenmagasinen var nivåerna under eller mycket under de normala för årstiden i större delen av Götaland och Svealand. I Norrland var nivåerna nära eller över de normala.

De låga nivåerna i södra Sverige innebär att situationen i sommar troligtvis kommer att bli ansträngd. Enskilda brunnsägare rekommenderas att vara uppmärksamma gällande sin vattentillgång.

Det kommer att krävas mycket mer nederbörd än normalt under den närmaste månaden för att få en normal grundvattensituation i de små grundvattenmagasinen i södra Sverige.

Stora grundvattenmagasin

I de stora grundvattenmagasinen var nivåerna under eller mycket under de normala för årstiden i större delen av landet. Undantagen var norra Norrland samt delar av östra och västra Götaland, där nivåerna var närmare de normala. Nivåer mycket under de normala återfinns främst i östra Svealand och nordligaste Götaland samt på Gotland.

På grund av att läget inför sommaren bedöms bli ansträngt i delar av Götaland och Svealand rekommenderar SGU att kommunerna bevakar utvecklingen noggrant och vid behov överväger att införa åtgärder för att minska vattenförbrukningen.

För att få en grundvattensituation som närmar sig mer normala förhållanden i de stora grundvattenmagasinen behövs betydligt större nederbördsmängder än normalt under ett antal månader framöver.