September 2021 - Normala vattenflöden

Stora delar av landet hade normala vattenflöden under månaden. Regn medförde att flödena ökade på många håll, men flödesökningen blev ändå måttlig.

Vattenföring

Vattenflödena var under september nära de normala i stora delar av landet. Vid några tillfällen kom kraftiga regn in över landet och gav flödesökningar, främst i små vattendrag. Det skedde framförallt i Västergötland 16 september och längs Norrlandskusten 23 september.

Över lag ökade flödena under den senare delen av månaden med undantag av östra Svealand och nordöstra Götaland.

Vattenföring vid 20 mätstationer september 2021 (522 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Vattennivån i Vänern och Vättern var under den normala för årstiden, medan vattennivån i Mälaren och Hjälmaren var nära den normala. Vattennivån i Storsjön steg under hela månaden och var i slutet av september över den normala för årstiden. Vattennivån i Siljan sjönk under hela september till nivåer under de normala.

Detaljerad bild över vattenståndet i sjöar september 2021 (5 kB, pdf)

Markvatten

I början och mitten av september var markvattenhalten nära den normala i stora delar av landet. Det regn som sedan föll fyllde på marken och i slutet av månaden var markvattenhalten över den normala i stora delar av landet.

Kartan visar beräknad markvattenhalt 15 augusti 2021
Kartan visar beräknad markvattenhalt 15 september 2021 jämfört med medelvärdet för samma dag för perioden 1981-2020. Förstora Bild

Grundvattennivå

Karta över grundvattensituationen i små magasin, 28 september 2021 enligt SGU.
Karta över grundvattensituationen i små magasin, 28 september 2021 enligt SGU. Förstora Bild

Situationen förändrades i liten omfattning under september månad och nivåerna i de små magasinen var i allmänhet normala eller över de normala för årstiden. På Gotland och i västra Svealand var dock nivåerna under de normala. De stora magasinen hade fortsatt låga nivåer i stora delar av Götaland och östra Svealand.

Under september var grundvattensituationen i det närmaste oförändrad i större delen av Sverige i både små och stora grundvattenmagasin.

Små grundvattenmagasin

I de små grundvattenmagasinen var grundvattennivåerna under de normala för årstiden i de västra delarna av Svealand och på Gotland. I Norrlands kustland och östra delen av Dalarnas län var grundvattennivåerna över eller mycket över de normala.

Stora grundvattenmagasin

I de stora grundvattenmagasinen var grundvattennivåerna under de normala i delar av Götaland och östra Svealand. På Gotland och i större delen av Skåne var nivåerna mycket under de normala för årstiden. I norra Norrlands kustland var nivåerna mycket över de normala för årstiden.