Juni 2007 - Värmebölja följdes av översvämningar

Högsommarvärme varje dag och obetydlig nederbörd kännetecknade perioden 2-13 juni. Till en början var det varmast i nordöstra Norrland men senare i södra och sydöstra Götaland. Från den 12 började regn- och åskskurar dyka upp mer allmänt och den 14 föll t o m snö i de södra fjällen. Natten till midsommarafton föll mycket stora regnmängder i sydvästra Götaland och den 26-27 ännu större mängder i främst norra Småland, där översvämningar skapade stora problem t ex för tågtrafiken. Junimängden blev på sina håll i Götaland 3-4 gånger större än normalt men mindre än hälften i delar av mellersta Norrland.

Temperatur och nederbörd

Temperatur i havet

Vattenstånd och vågor

Vattenföring, markvatten och grundvatten

Lång, tidig värmebölja

Månaden inleddes med att ett regnväder rörde sig åt sydväst över södra Sverige, samtidigt som ett högtryck etablerades över norra Sverige. Där blev med början i Tornedalen högsommarvarmt redan den 2.

Högtrycket försköts söderut den 2-4 men hade från den 5-10 sitt centrum över Norska havet.

Den varmaste luften försköts därmed långsamt mot södra Sverige medan ganska kylig Ishavsluft från omkring den 6 började sippra ner över norra Norrland.

De högsta temperaturerna under den långa värmeböljan noterades till en början i Norrland men från den 8 i Götaland och södra Svealand.

Toppnoteringen blev 32.4° i både Valla i Södermanland den 9 och Kolmården-Strömsfors i Östergötland den 10, som denna dag var den varmaste orten i Europa.
 
Dessutom förekom ganska kraftig åska från Värmland mot Södermanland. Temperaturer på över 30° registrerades även den 11-12 i södra Sverige.

Några nya temperaturrekord sattes dock inte för stationer med längre mätserier. I Göteborg var man dock med 31.9° den 10 bara en tiondel från rekordet från den 29 juni 1947 (samma dag som Målilla noterade det svenska rekordet på 38.0°).

Snöfall i de södra fjällen

Högtrycket försköts längre västerut den 10 och mer kalluft fördes ner över Norrland. Dessutom började regn- och åskskurar uppträda främst i Svealand och södra Norrland.
 
I Avesta föll 21 mm regn och ishagel i samband med kraftig åska natten 12-13. Ett par mindre lågtryck rörde sig åt nordost över mellersta Sverige och det kom 10-30 mm i främst Västerbotten den 13 och i Härjedalen, Medelpad och Hälsingland den 14.

Mest anmärkningsvärt var att nederbörden i högre terräng, över ung 550 m, i nordligaste Dalarna, Härjedalen och sydligaste Jämtland, föll som snö under morgonen och förmiddagen den 14.

Under natten före snöfallet hade Gielas i sydvästra Lappland en så låg temperatur som -4.1°.

Trots kylan förekom åska i t ex Dalarna och Härjedalen och det blåste en hård byig vind över Svealand och norra Götaland. I Malmagen, på 785 m höjd i västligaste Härjedalen, var det som mest runt 1 dm snö och även på morgonen den 15 fanns ett tunt snötäcke kvar.

Snöfall som ger ett snötäcke i juni är inte helt ovanligt i de södra fjälltrakterna, men man får troligen gå tillbaka till 1993 för att finna ett mer omfattande snöfall.

Medelmolninghet under juni 2007
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under juni 2007 Förstora Bild
Karta med soltimmar under juni 2007
Antal soltimmar i juni 2007 Förstora Bild

Allt kraftigare regn i söder

Den 16 rörde sig ett ganska kraftigt regnväder norrut över Götaland då exempelvis Boxholm i Östergötland fick 38 mm. Regnet försvagades markant dagen därpå, men skurar uppträdde på många håll den 18-20.

Ett lågtryck med kraftigt åskregn bildades över södra Tyskland den 21 och rörde sig upp längs västkusten. Där blev nederbörden mycket kraftig, speciellt natten till midsommarafton den 22.

Halmstad fick hela 93 mm på ca 18 timmar varav 75 mm kom de 6 förs­ta timmarna. I Laholm uppmättes 83 mm under denna period.

Hela Götaland, utom Öland och Gotland, samt större delen av Svealand fick en riktig rotblöta.

I Norrland firades däremot midsommaren i betydligt behagligare väder med upp emot 20° och rätt soligt väder längs kusten. På midsommardagen den 23 föll lokalt drygt 30 mm regn längs Dalälven.

Översvämningar i norra Småland

Ett omfattande lågtryck utvecklades den 25 nära de Brittiska öarna vid gränsen till mycket varm luft över centrala och södra Europa.

Dess nederbördsområde med kraftigt regn nådde södra Götaland natten till den 26 och stannade under dagen upp över norra Götaland.

På ett dygn fram till morgonen den 27 föll synnerligen stora regnmängder främst i norra Småland, sydligaste Östergötland och sydöstra Västergötland.

Exempelvis fick Prästkulla utanför Eksjö 118 mm och Nobynäs nära Aneby 104 mm.
 
Det blev översvämningar i åtskilliga källare och hus, södra stambanan fick stängas på sträckan Nässjö-Mjölby i drygt ett dygn, vägar fick stängas av, ett par mindre dammar brast osv.

Småland har på senare år utsatts för flera ungefär likvärdiga kraftiga sommarregn t ex den 2-3 juli 2003 och 9-10 juli 2004.

Regnen i Småland avtog i intensitet men i framför allt sydvästra Götaland var månadens tre sista dygn ordentligt blöta.

När t ex oväderslågtrycket passerade över södra Götaland natten till den 28 fick Halmstad ta emot ytterligare 44 mm på 12 timmar.

I samband med att dessa kraftiga skurar drog in från havet på kvällen den 27 sågs också en tromb i Haverdal norr om Halmstad.

Karta över åskdagar juni 2007
Åskdagar under juni 2007 Förstora Bild
Karta över totalt antal blixtar juni 2007
Totalt antal blixtar juni Förstora Bild
bildtest