Juni 2007 - Temperatur i havet

Ytvattentemperaturerna steg relativt snabbt i Kattegatt och Skagerrak i början på månaden och maximitemperaturer uppnåddes här den 10-12. Totalt för juni månad låg temperaturerna högt över de normala.

Höga ytvattentemperaturer tidigt i juni

Första hälften av månaden dominerades av högtryck och värmebölja över Skandinavien och liksom på land uppmättes mycket höga temperaturer i havet.

Ytvattentemperaturerna steg relativt snabbt i Kattegatt och Skagerrak i början på månaden och maximitemperaturer uppnåddes här den 10-12. Vid både Trubaduren och Väderöarna noterades nya junirekord med 20.0° respektive 21.3°.

Även i norra Östersjön och södra Bottenhavet uppmättes de högsta temperaturerna under första hälften av månaden. Där var den högsta temperaturen 20.3° i Marviken den 9.

Under några dagar i mitten på juni sjönk temperaturerna något för att sedan stiga igen så att maximivärdena i södra Östersjön och Bottenviken nåddes den 25-27 juni.

Sista dagarna i juni sjönk åter temperaturerna något i samband med en lågtryckspassage. Totalt för juni månad låg temperaturerna högt över de normala, vilket avspeglar sig både i medeltemperatur och minimitemperatur.

Karta över ytvattentemperatur i havet 14 juni 2007
Ytvattentemperatur i havet 14 juni 2007 Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 28 juni 2007
Ytvattentemperatur i havet 28 juni 2007 Förstora Bild