Juni 2007 - Vattenstånd och vågor

Den 27 noterades rekordhöga vågor vid Södra Östersjöbojen med maxhöjd på 8 m (signifikant våghöjd 5.2 m). Månadens allra sista dagar medförde ett överskott på vatten med 10-20 cm både i Östersjön och på västkusten.

Höga vågor

Fastän att vindstyrkorna under juni var mestadels måttliga och därmed även våghöjderna uppmättes relativt stora vågor vid ett par tillfällen. I samband med nordostvindar den 1 noterades signifikanta våghöjder på 2.7 m vid Huvudskär.
 
Den 27 noterades rekordhöga vågor vid Södra Östersjöbojen med maxhöjd på 8 m (signifikant våghöjd 5.2 m) och den 28 förekom vågor vid Väderöarna på 3.6 m (signifikant).

Stora vattenståndsvariationer i slutet på månaden

Månaden inleddes med vattenståndsnivåer på 10-20 cm över medelvatten i större delen av Östersjön, förutom Bottenviken där vattennivån istället låg något under det normala.

Ett relativt stationärt högtryck över Skandinavien höll sedan vattenstånden under det normala i hela området fram till mitten på månaden.

Därefter var nivåerna fortsatt något låga i norra Östersjön, Bottenhavet och Bottenviken, men i övrigt steg till medelvattenstånd.

Från och med den 22-23 och några dagar framåt medförde passerande lågtryck att vattnet från Kattegatt i viss mån återvände till Östersjön och nu pendlade istället vattennivåerna kring medelnivåer.
 
I samband med ett lågtryck över Danmark och södra Sverige mot slutet av månaden sjönk vattenståndet snabbt i Öresund, medan det steg i Kattegatt och Skagerrak.

Detta resulterade i en lägsta notering för månaden den 27 vid Skanör med -69 cm medan högsta noteringen inträffade samma dag vid Viken som mätte +53 cm.
 
Månadens allra sista dagar medförde ett överskott på vatten med 10-20 cm både i Östersjön och på västkusten.