Juni 2007 - Vattenföring, markvatten och grundvatten

I vattendragen i östra Norrland, i Svealand och i sydöstra Götaland var vattenföringen låg för årstiden. Normala grundvattennivåer har uppmätts i västra Skåne, norra Götaland samt övre Norrland.

Vattenföring

I vattendragen i Norrlands inland och fjälltrakter var vattenföringen under månaden normal för årstiden. I vattendragen i östra Norrland, i Svealand och i sydöstra Götaland var vattenföringen låg för årstiden.

I övriga delar av Götaland var vattenföringen till en början normal för årstiden. Mot slutet av månaden steg den i samband med kraftiga regn, och särskilt i norra Småland och södra Östergötland blev flödena mycket höga och orsakade stora översvämningsproblem

Markvattenhalten

Markvattenhalten var på morgonen den 21 under den normala i sydöstra Götaland och delar av mellersta Norrland. På västkusten var markvattenhalten över den normala. Övriga Sverige hade normala eller nära normala markvattenhalter.

Grundvattennivån

I Svealand, södra och mellersta Norrland, södra Götaland samt på Gotland var nivåerna lägre än de normala. Normala nivåer har uppmätts i västra Skåne, norra Götaland samt övre Norrland. Det var endast i nordligaste Norrland som nivåerna var över de normala.

Grundvattennivån 15 juni 2007 enligt SGU
Grundvattennivåer 15 juni 2007 enligt SGU. Förstora Bild
Karta över beräknade markvattenhalt i procent av den normala, 21 juni 2007
Markvattenhalt i procent av den normala, 21 juni 2007 Förstora Bild