Juli 2008 - Värmen och åskan slog till

Juli inleddes med några soliga dagar som följdes av ostadigt väder med skurar och moln. När ett högtryck etablerade sig den 22 började en värmebölja som höll i sig månaden ut. Den kulminerade den 26 till 28 med temperaturer på 33°. Som helhet blev juli soligare än normalt utom i Norrbotten. Under månaden uppkom en hel del värmeåskväder vilket lokalt även gav stora nederbördsmängder. Mest åskade det i delar av Dalarna och Härjedalen där det förekom åska under hela 14 dygn.

Temperatur och nederbörd

Temperatur i havet

Vattenstånd och vågor

Vattenföring, markvatten och grundvatten

Solig inledning

Över södra Sverige kom det in en högtrycksrygg från kontinenten. Därvid rörde sig ett regnområde över södra Norrland norrut till den 2.

I Arjeplog-Myrheden i mellersta Lappland föll då 39 mm. Bortsett från det bortdragande nederbördsområdet över Norrbotten och några enstaka skurar blev det uppehåll och soligt i hela landet de följande dagarna.

Norrifrån drog en kallfront ner den 4 och 5 och det blev svalare och ostadigare. Stora regnmängder föll framförallt utmed fronten, som stannade upp över ett område från Dalsland snett ner över Götaland mot Öland.

Många platser där fick över 50 mm den 6, mest fick Hällum i Västergötland med 81 mm.

Fortsatt ostadigt

Ett lågtryck som började fördjupas över södra Norge medförde den 7 nederbörd i främst ett stråk från Värmland till Södermanland.

Landsort fick då hela 38 mm. De följande dagarna föll nederbörd främst i Götaland medan det i övriga landet var ganska klart och därmed kyligt nattetid. I Umeå uppmättes 1.1º den 8 vilket är den lägsta temperaturen där i juli sedan 1895.

Lokal dimma uppträdde på morgnarna i östra Götaland. Den 9 kom ett nederbördsområde in mot Norrlandskusten från Finland och det blev ostadigare i norr.

Efter tillfälligt soligt väder i söder den 10 nådde ett regnområde västkusten på kvällen. Det rörde sig norrut under försvagning den 11 men följdes av kraftiga skurar med åska från Skåne upp till Ångermanland.

Där fick Lungö 62 mm den 12 och Bredbyn 51 mm den 13. Dagen därpå blev det kortvarigt uppehållsväder innan nya nederbördsområden började komma in västerifrån redan på kvällen.

De berörde främst Norrland men skurar förekom allmänt i hela landet de följande dygnen.

Medelmolninghet under juli 2008
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under juli 2008 Förstora Bild
Karta med soltimmar under juli 2008
Antal soltimmar i juli 2008 Förstora Bild

Fruntimmersveckan inleddes med regn

Den 18-21 inleddes fruntimmersveckan med fortsatt ostadigt väder med åska över större delen av landet.

I ett molnfritt område över Jämtland och Härjedalen blev det under natten till den 19 minusgrader, t ex hade Höglekardalen -1.2º.
 
Samtidigt drog ett intensivt nederbördsområde in över Götaland västerifrån. Stora områden fick där över 20 mm, bl a uppmättes 51 mm i Lessebo i Småland.

Nästa dag drog regnområdet vidare upp mot Svealand där det i de västra delarna regnade rikligt under kvällen, i t ex Sölje i sydvästra Värmland kom 36 mm.

Skurarna fortsatte i söder den 21 och i norr kom ett nederbördsområde in österifrån och gav i nordöstra Norrland allmänt 20-30 mm.

Stora delar av Västerbotten fick över 50 mm t ex kom där 75 mm i Malkälen.

Även rikligt med skurar och åska förekom i Svealand och sydligaste Norrland. I Svanberga i Roslagen föll 51 mm, varav 43 mm på en timme.

Omslag och värmebölja

Under fruntimmersveckans sista dagar och inledningen på rötmånaden skedde ett omslag i vädret i och med att en högtrycksrygg växte in söderifrån den 22.

På morgonen den 23 låg det dimma lokalt över Småland och de sista delarna av nederbördsområdet i norr lämnade samma dag landet.

Det blev mycket soligt men stundtals uppstod dock kraftiga värmeåskväder. Därmed inleddes en värmebölja som varade månaden ut.

Temperaturerna ökade dag för dag och kulminerade den 26-28 med ett flertal noteringar över 30º.

Den 26 uppmättes 33.2º i Falun-Lugnet vilket är en tangering av Faluns julirekord från 1933. Man bör dock beakta att det nuvarande stationsläget ger något högre värden än de tidigare mätplatserna i Falun.

Den 27 uppmättes månadens högsta temperatur 33.4º i Västerlösa i Östergötland. Även denna station har ett varmt läge.

Rikligt med åska

Med start den 25 och fram till slutet av månaden utvecklades kraftiga värmeåskväder framförallt i Dalarna och Härjedalen.

I samband med en brand orsakad av blixten den 27 avled två personer i närheten av Sunnansjö i Dalarna.

Mest nederbörd bland våra glest utspridda stationer fick Nornäs i nordvästra Dalarna den 28 med 28 mm.

Den sista juli blev månadens åskrikaste dag med över 30 000 urladdningar, främst över Svealand, Härjedalen och Västerbotten.

Sannolikt var det kraftiga fallvindar från Cumulonimbus (bymoln) som samma dag drabbade ett område nära Finnfors söder om Boliden och ett område mellan Älvsbyn och Piteå.

Där fälldes en mängd träd varav en del hamnade på hus och några över kraftledningar, vilket medförde elavbrott.

Värmebölja

En varm inledning, en svalare period i mitten och en dryg veckas värmebölja i slutet av månaden i större delen av landet medförde temperaturöverskott i nästan hela landet.

Under månaden hade Göteborg fyra dagar i rad med en maximitemperatur på över 30º vilket man inte haft där sedan i augusti 1975.
 
I juli 1994 hade man sex sådana dagar dock inte i följd. Utmed västkusten förekom tre till fyra tropiska nätter i slutet av månaden.

Delar av landet och då framförallt sydöst­ra Götaland har sedan årets början fått mindre nederbörd än normalt, vilket har lett till torka.
 
I fjällen förekom liknande nederbördsunderskott som i juli i år även åren 2005 och 2006. På många håll kom det dock mycket regn och delar av Norrbotten har i år haft nederbördsöverskott varje månad.

Lokal torka

Delar av landet och då framförallt sydöst­ra Götaland har sedan årets början fått mindre nederbörd än normalt, vilket har lett till torka.
 
I fjällen förekom liknande nederbördsunderskott som i juli i år även åren 2005 och 2006.
 
På många håll kom det dock mycket regn och delar av Norrbotten har i år haft nederbördsöverskott varje månad.

Karta över åskdagar juli 2008
Åskdagar under maj 2008 Förstora Bild
Karta över totalt antal blixtar juli 2008
Totalt antal blixtar juli 2008 Förstora Bild
bildtest