Juli 2008 - Vattenföring, markvatten och grundvatten

Varierad vattenföring över landet men normala markvattenhalter med viss geografisk variation. Norra halvan av Sverige hade grundvattennivåer som var normala eller över de normala för årstiden.

Vattenföring

I Svealand och östra Götaland var vattenföringen låg och under den normala för månaden. I västra Götaland var vattenföringen låg men normal för årstiden.

I nordligaste Norrland var vattenföringen något över den normala, medan den i övriga Norrland var ungefär normal eller något under den normala

Markvattenhalten

Markvattenhalten var nära normal i hela landet även om det fanns viss geografisk variation.
 
Längst upp i nordostligaste Norrland samt i de västra delarna av Svealand och Götaland var det något våtare i markerna än normalt, medan det i östra Svealand var något torrare än normalt.

Grundvattennivån

Norra halvan av Sverige hade grundvattennivåer som var normala eller över de normala för årstiden.

Undantaget var Västernorrlands län som tillsammans med större delen av resten av landet hade nivåer mycket under eller under de normala. Dalsland och södra Värmland hade dock normala nivåer

Grundvattennivån 15 juli 2008 enligt SGU
Grundvattennivåer 15 juli 2008 enligt SGU. Förstora Bild
Karta över beräknade markvattenhalt i procent av den normala, 21 juli 2008
Markvattenhalt i procent av den normala, 21 juli 2008 Förstora Bild