Juli 2008 - Vattenstånd och vågor

Svaga vindar dominerade månaden och våghöjderna hamnade därmed i allmänhet under 1 m. Vattenståndet höll sig på de flesta platser över medelnivån större delen av juli, undantaget längs Bottenvikskusten.

Höga vågor

Svaga vindar dominerade under juli och våghöjderna hamnade därmed i allmänhet under 1 m. Bakom en kallfront den 5 ökade dock vinden i de norra farvattnen kortvarigt till 10-13 m/s.

På Finngrundet uppmättes då 2.0 m signifikant* våghöjd med maxvågor 3.3 m. I samband med åskfronter på södra Östersjön den 9 och 20 ökade vågorna till cirka 2 m.

Den 22 blev ett blåsigt dygn på Bottenhavet med nordvästvindar nära kulingstyrka som resulterade i 2-3 metersvågor främst på den finska sidan.

Även vid Bohuskusten fick man i mitten av månaden ett par dagar med friska sydvästvindar och härmed sjö och dyning från Nordsjön. Den 15 uppmättes vid Väderöarna som mest 3.2 m signifikant våghöjd och maxvågor kring 5.2 m.

Åter sjunkande vattenstånd i slutet av månaden

Vattenståndet höll sig på de flesta platser över medelnivån större delen av juli, undantaget längs Bottenvikskusten.

I Kalix kunde man till exempel notera -32 cm som lägst den 5-6 i samband med en frontpassage och friska nordvindar. Två veckor senare nådde dock vattnet i Kalix kortvarigt 32 cm över medelvatten.
 
I andra änden av ’badkaret’, d v s längs skånekusten, steg vattnet till 30-40 cm över medel både den 3 och den 24 25.

I samband med högtrycket som förstärktes över Skandinavien från och med den 24, pressades vattnet långsamt ut ur Östersjön och samtliga stationer uppvisade minussiffror i slutet av månaden.

I sydvästra Östersjön uppmättes visserligen nivåer som låg endast ett par centimeter under medelvatten medan nivåerna i Bottenviken kortvarigt sjönk till omkring -15 cm.
 
Även vattnet invid Bohuskusten sjönk i månadsslutet och strömmade ut i Nordsjön. Kungsvik noterade den 27 sin (och månaden som helhet) lägsta nivå, -36 cm.