Juli 2008 - Temperatur i havet

Kulmen i vattentemperaturen kom i månadsskiftet juli-augusti då det i samband med ett omfattande högtryck allmänt blev 20-21° till sjöss i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön.

Skön värme i vattnet i slutet av månaden men också en hel del alger

Ytvattentemperaturerna ökade med 1-2 grader redan under de första julidagarna i samband med ett mindre högtryck.

Från och med den 5 blev det dock svalare och molnigare i hela landet med ett flertal passerande regnområden. Den 23 kom ett markant väderomslag och en rejäl värmebölja avslutade månaden varvid badtemperaturerna steg snabbt.

Kulmen i vattentemperaturen kom i månadsskiftet juli-augusti då det i samband med ett omfattande högtryck allmänt blev 20-21° till sjöss i Skagerrak, Kattegatt, Östersjön och i södra Bottenhavet och längre norrut uppmättes drygt 18° den 31.

Samtliga värden är mellan 3 och 4 grader högre än normalt. Värmen i kombination med svaga vindar medförde även en större algblomning i Östersjön. Den spred sig också upp i södra Bottenhavet.

Karta över ytvattentemperatur i havet 17 juli 2008
Ytvattentemperatur i havet 17 juli 2008 Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 31 juli 2008
Ytvattentemperatur i havet 31 juli 2008 Förstora Bild