Juli 2004 - Ihållande regn gav översvämningar

Månaden inleddes med att kraftiga regnväder rörde sig västerut från Finland mot södra Lappland. Därefter drabbades Småland, precis som i fjol, av omfattande och kostsamma översvämningar i samband med att ett intensivt oväder medförde ihållande regn den 9-10. Knappt hade vattnet börjat sjunka undan i söder förrän norra Norrland, och då speciellt östsidan av fjällen, utsattes för nästa ihållande regn med avskurna vägar och oframkomliga vandringsleder som följd. Nederbördsrekord slogs följaktligen i delar av Småland och Lappland, medan temperaturen verkligen inte nådde några svindlande höjder i det solfattiga vädret.

Temperatur och nederbörd

Temperatur i havet

Vattenstånd och vågor

Markvatten och grundvatten

Översvämningar i södra Lappland

I början av månaden var det svalt i södra och mellersta Sverige, liksom på norra delen av kontinenten, medan högsommarvarm luft strömmat upp till norra Ryssland och Nordkalotten.

I Pajala i Tornedalen nådde temperaturen därvid 25-gradersstrecket den 1. Ett flertal lågtryck rörde sig västerut från Finland mot mellersta och norra Norrland.

Med terrängens hjälp fick man mest nederbörd i den östra delen av fjällkedjan med exempelvis 144 mm i Fjällsjönäs och 129 mm i Dikanäs i södra Lappland den 1-7.

Flygplatsen i Hemavan sattes under vatten och även längre ner längs Umeälven uppstod problem på grund av mycket hög vattenföring. I södra halvan av landet förekom också nederbörd och speciellt den 4-6 var skurarna talrika.

Den 4 ställde en tromb till med en del förödelse i Ljungby och den 5 fick Härnebo i södra Hälsingland 70 mm regn och hagel på några timmar i samband med stark åska.

Även från trakten kring Loftahammar i Småland rapporterades kraftiga hagelskurar. I gränsområdet till den varma luften i nordost bildades våldsamma åskväder den 6 över Tornedalen med omnejd. Den 7-8 förekom frost främst i Härjedalen och västra Dalarna.

Översvämningar i Småland

Ett lågtrycksområde rörde sig den 8-9 från sydvästra Frankrike mot östra Nordsjön där det stannade upp och försvagades. Längs tillhörande kallfront utvecklades ett nytt lågtryckscentrum den 9 över västligaste Polen.

Detta rörde sig först mot norr och nådde under kvällen Öland, varefter det svängde in mot Östergötland. Tillhörande regnområde förstärktes över Sydsvenska höglandet, och natten till den 10 regnade det mycket kraftigt och ihållande.

Mest nederbörd på ett dygn uppmättes i Berg nordväst om Växjö med hela 109 mm. Ett stort antal vägar fick stängas av i Jönköpings och Kronobergs län.

Under lördagen den 10 låg lågtryckets centrum nästan stilla över Östergötland, medan tyngdpunkten i regnet försköts mot sydvästra Småland och södra Halland.

Lågtrycket var för årstiden djupt med strax över 990 hPa i centrum och det blåste tämligen kraftigt i de västra och södra farvattnen.

Även den 11-12 föll en hel del regn och skurar i Götaland och på omkring tre dygn föll 180 mm strax norr och nordväst om Växjö.

Stora delar av Småland, dock främst Jönköpings och Kronobergs län, samt sydöstra Halland fick över 100 mm den 9-12. Bland annat drabbades Värnamo av svåra översvämningar och ett stort antal hus vattenskadades.

En kanotist omkom i övre delen av Nissan den 12. Den 13 hade lågtrycket fyllts ut helt, medan ett annat lågtryck ånyo tog en bana från Finland mot norra Norrland. Den 14 fick därvid Karesuando 54 mm i samband med långvarig åska.

Medelmolninghet under juli 2004
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under juli 2004 Förstora Bild
Karta med soltimmar under juli 2004
Antal soltimmar i juli 2004 Förstora Bild

Översvämningar i nordvästra Lappland

Sedan lågtrycket längst i norr rört sig ut mot Tromsö den 14, täcktes hela landet av en sval luftmassa inom vilken skurar bildades på många håll dagtid.

För årstiden svår nattfrost förekom i sydvästra Norrland under morgontimmarna den 15 och 17 med som lägst -1.8° den 17 i Börtnan i södra Jämtland. Den 18 nådde nästa mer omfattande regnväder västkusten.

Påföljande dag kom ett nytt, något kraftigare regnväder in över Götaland söderifrån varvid 30-40 mm föll på en del håll i östra Småland, men också t ex i Åmot i Gästrikland.

Regnvädret förstärktes över norra Lappland, där bl a Abisko, Nikkaluokta och Rensjön uppmätte 60-70 mm samt Tarfala i Kebnekaisefjällen nära 100 mm på lite mer än ett dygn.

Strax öster om Abisko vid Kaisepakte skar Bessešjohka av vägen mot Riksgränsen under morgonen den 21, men tack vare rådiga trafikanter körde ingen ner i vattenmassorna.

Bebyggelse längs övre delen av Torne älv blev nu också drabbad av översvämningar, bl a i Jukkasjärvi.

Äntligen högtryck och tidvis soligt

Månadens sista vecka blev den soligaste, men till en början passerade några mindre regn- och skurområden.

Bland annat fick Ångermanland och södra Lappland regn den 24 och främst sydvästra Götaland dagen därpå. Den 26-27 berördes åter Tornedalen och de norra fjällen av regn- och åskskurar.

Därefter steg lufttrycket mer allmänt och så även temperaturen, som nådde närmare 28° på en del håll i östra Götaland den 29.

Högtrycket började försvagas över södra Sverige den 30, då moln och skurar kring ett nästan stillaliggande lågtryck vid Estland rörde sig sakta västerut.

Karta över åskdagar juli 2004
Åskdagar under juli 2004 Förstora Bild
Karta över totalt antal blixtar juli 2004
Totalt antal blixtar juli 2004 Förstora Bild
bildtest