Juli 2004 - Vattenstånd och vågor

Det envist lågtrycksbetonade vädret såg till att de relativt höga vattenståndsnivåerna behölls till slutet av månaden. Lågtrycket orsakade även en del vågor mellan 3-3.5 meter söder om Öland och Gotland.

Höga vågor

Ett för årstiden intensivt lågtryck etablerades över södra Sverige den 10 och blev stillaliggande ett par dagar. Lågtrycket medförde denna dag tillfälligt cirka 2 meter höga vågor på södra Kattegatt, medan den signifikanta våghöjden i samband med sydvästlig kuling söder om Öland och Gotland den 11 ökade till 3-3.5 meter.
 
Månaden avslutades med ännu ett djupt lågtryck med centrum över Finska viken. Det orsakade nordlig kuling och vågor på 2-2.5 meter i ett stråk från Ålands hav till östra Gotland.

Vattenstånd

Vattenståndsnivåerna i början av månaden låg längs samtliga kuststräckor något över det normala. Den 8-10 sjönk dock vattenståndet på västkusten tillfälligt till ca -15 cm i samband med att ett djupt lågtryck passerade på en bana från Jylland till Gotska sjön.

I övrigt bibehölls de relativt höga vattennivåerna fram till slutet av månaden tack vare det envist lågtrycksbetonade vädret. Högtrycket som etablerades över Skandinavien fr o m den 28 markerade dock inledningen på en period med vattenstånd nära eller strax under medelvatten