Juli 2004 - Temperatur i havet

På grund av kyligt och ostadigt väder så steg ytvattentemperaturen obetydligt de första veckorna. Det dröjde till de allra sista dagarna innan en tydlig uppvärmning skedde och både västkusten och norra Bottenvikens skärgårdar nådde då upp till 19-20°.

Kyligt ytvatten

Ytvattentemperaturen steg bara obetydligt de båda första juliveckorna på grund av kyligt och ostadigt väder. På västkusten och vid Bottenvikskusten uppmättes endast cirka 16° vilket är 1-2 grader under det normala, i övrigt var det ännu kyligare i vattnet.

I samband med ett ganska intensivt lågtryck den 20 strömmade dessutom kallt djupvatten upp längs Norrlandskusten från södra Bottenviken ned till mellersta Bottenhavet. Temperaturen vid Ratan norr om Holmöarna sjönk t ex snabbt till endast 8.5°.

Även Hanöbukten och södra Skåne drabbades långa perioder av att det varma ytvattnet fördes ut från kusten med friska sydvästvindar.

En tydlig uppvärmning skedde de allra sista dagarna av månaden varvid både västkusten och norra Bottenvikens skärgårdar allmänt kunde ståta med 19-20° medan vattnet i Stockholms skärgård låg 3-4 grader lägre.

Karta över ytvattentemperatur i havet 15 juli 2009
Ytvattentemperatur i havet 15 juli 2009 Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 29 juli 2009
Ytvattentemperatur i havet 29 juli 2009 Förstora Bild