Juli 2004 - Markvatten och grundvatten

Grundvattennivåerna var över eller mycket över det normala för årstiden i Götaland och norra Norrland. Det samma gällde markvattenhalterna. I övriga delar av landet var nivåerna runt det normala.

Markvattenhalten

Markvattenhalten var hög för årstiden i Götaland och i norra Norrland. I övriga delar av landet är markvattenhalten nära den normala.

Grundvattennivån

I mitten av månaden hade praktiskt taget hela Götaland och norra Norrland nivåer som var över eller mycket över de normala för årstiden. Stora delar av övriga landet hade normala nivåer frånsett sydöstra Norrland som hade något lägre nivåer än normalt.

Grundvattennivån 15 juli 2004 enligt SGU
Grundvattennivåer 15 juli 2004 enligt SGU Förstora Bild
Karta över beräknade markvattenhalt i procent av den normala, 20 juli 2004
Markvattenhalt i procent av den normala, 20 juli 2004 Förstora Bild