Januari 2009 - Kylan lyckades inte behålla greppet

Januari inleddes med några dagars kallt väder. I södra Sverige noterades i allmänhet de lägsta temperaturerna kring trettonhelgen. Efter en ganska kraftig mildluftsattack kom vinterkylan tillbaka i mitten av månaden, och på många håll i norra Sverige var detta den kallaste perioden. Kylan höll dock inte i sig mer än några dygn och följdes av en ostadig vecka med passerande nederbördsområden. Den avslutande veckan var högtrycksbetonad, molnig och solfattig. Tack vare de klara och kalla perioderna under de första veckorna blev i allmänhet den sammanlagda solskenstiden ändå något över den normala för januari.

Temperatur och nederbörd

Is och temperatur i havet

Vattenstånd och vågor

Vattenföring, snötillgång och grundvatten

Kall inledning på året

Det nya året inleddes med en klar och kall nyårsnatt i hela landet. Natten till den 2 var ännu lite kallare med t ex -18° i Hagshult i Småland.

Samma dygn passerade ett snöfallsområde över Jämtland och gav 29 cm nysnö i Höglekardalen och 19 cm i Handsjön.

Snöfallsområdet rörde sig vidare ner över landet och på morgonen den 4 var större delen av landet snötäcket. Endast delar av sydvästra Sverige hade ännu barmark.

Sedan klarnade det upp och temperaturen sjönk i hela landet. I Norrland uppmättes -35° i Gielas och Lillhärdal den 5. I Götaland kulminerade kylan följande natt med -21.1° i Erikstad-Bergarud i Dalsland.
 

Kylan började trängas undan

Mildare luft som kommit in över norra Sverige med västlig vind, strömmade vidare ner över södra Sverige på trettondagen. Samtidigt utbredde sig en ny portion kall luft över norra Sverige bakom en kallfront.

När denna passerade söderut natten till den 7 föll lokalt upp till en decimeter nysnö i tidigare snöfria områden i västra Götaland.

Snötäcket hade därmed nått sin största utbredning denna månad, och en passerande högtrycksrygg gav strålande vackert vinterväder i så gott som hela landet.
 

Mer definitiv mildluftsattack

Sedan högtrycksryggen dragit bort skedde en mer bestående övergång till milda västvindar.

I samband med detta föll den 8 rätt stora nederbördsmängder i Jämtlandsfjällen, där Digernäset fick 31 mm och Storlien-Visjövalen 29 mm i form av både regn och snö.

Följande dygn blev på många håll i Götaland och Svealand månadens varmaste med +9° i bland annat Örebro.

En svag högtrycksrygg passerade med tillfälligt avtagande vind, vilket åter gav minusgrader på många håll i söder natten till den 10.

Men nya portioner mildluft utbredde sig och senare samma dygn var det +6° i Nikkaluokta.

Byar av regn och snö fortsatte att matas in över Norrlandsfjällen, där Hemavan fick 39 mm på två dygn. Längs en nästan stillaliggande front föll ovanligt stora regnmängder i västra Götaland den 12.
 
De halländska stationerna Ullared och Källsjö fick då 44 respektive 39 mm. Samma dag var det +8° så pass långt norrut som i Älvsbyn i Norrbotten

Kylan återkom tillfälligt

Sedan utbredde sig kallare luft norrifrån. Fram till morgonen den 14 hade tillhörande kallfront gett 2 dm nysnö i Malkälen och Bygdsiljum i Västerbotten.

Inom kalluften förstärktes ett högtryck som efterhand spred sig söderut. På de flesta håll kulminerade kylan den 16 med temperaturer som i norr var de lägsta för månaden.

Allra kallast var det i Åsele och Vilhelmina med -38°. I Götaland var det inte riktigt så kallt som vid trettonhelgen. Som lägst sjönk temperaturen till -15° i Hagshult.
 

Fronter kom in västerifrån

Högtrycket drog bort den 17-18 och fronter kom in västerifrån. Därmed blev det också mildare i hela landet.

Till en början gav fronterna nederbörd i form av snö även i Götaland, och den 19 var tillfälligt större delen av Sverige åter snötäckt.

Efterhand blev det alltmer inslag av regn i nederbörden i söder, medan snötäcket på sina håll i mellersta och norra Sverige fick påspädning med ett par decimeter de följande dygnen.
 

Blåst och tätt snöfall i mellersta Sverige

Den 23 närmade sig ett lågtryck söderifrån. Framför detta förstärktes en ostlig vind och ett nederbördsområde, som de följande dygnen gav ganska stora snömängder i framför allt norra Svealand och södra Norrland.

I exempelvis Malung växte snödjupet med 3 dm fram till den 24-25. Över nordligaste Skandinavien fanns en högtrycksrygg som bidrog till att snöfallet märkbart försvagades när det nådde upp till norra Norrland.
 

Snödjupskarta för 15 januari 2009
Snödjupskarta för 15 januari 2009 Förstora Bild
Snödjupskarta för 31 januari 2009
Snödjupskarta för 31 januari 2009. Förstora Bild

Högtryck med mycket moln

Högtrycksryggen i norr växte ner över landet den 26 och låg sedan kvar resten av månaden.

Det innebar mest uppehållsväder, men som så ofta är fallet inom vinterhögtryck var himlen täckt av vidsträckta molnmassor.

Den 30-31 försvagades högtrycksryggen över nordvästra Skandinavien och mild Atlantluft kunde nå in över vissa fjällområden.

På Sylarna och i Nikkaluokta var det +8°. I lä av Sydnorge minskade samtidigt molnigheten och i vindskyddade dalgångar i Dalarna, Härjedalen och Jämtland sjönk temperaturen till -28°.
 

Karta med soltimmar under januari 2009
Antal soltimmar i januari 2009 Förstora Bild
Medelmolninghet under januari 2009
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under januari 2009. Förstora Bild