Januari 2009 - Vattenstånd och vågor

Trots flera blåsiga tillfällen inga vågrekord och vattenståndet låg runt medelnivån med endast 7 varningar.

Höga vågor

Trots flera blåsiga tillfällen slogs inga vågrekord denna månad. Den högsta uppmätta signifikanta våghöjden*, 6,2 m, inträffade i samband med väst-sydvästlig kuling i Södra Östersjön den 7.

Vid detta tillfälle var maximala våghöjden 9,5 m. I Skagerrak mättes de högsta vågorna vid Väderöarna den 12 då signifikant våghöjd var 5 m och maximal våghöjd 7,3 m.

Toppnoteringen för Bottniska Viken kom senare under månaden. Maxvågorna vid Finngrundet nådde över 4 m den 20 och igen den 24.

Få varningslägen och måttliga vattenstånd

Januari bjöd inte på någon vidare dramatik när det gällde vattenstånd. Endast 7 varningar utfärdades under månaden (jämfört med 28 i januari 2008 och hela 48 i januari 2007).

De nordliga vindarna som inledde det nya året gjorde att vattenytan i Östersjön låg något under medel under månadens första dagar.

En högtrycksrygg som passerade södra Skandinavien den 7-8 följdes av friska västvindar som pressade ned vattenståndet i sydvästra Östersjön, där månadens lägsta värde på -89 cm observerades i Skanör den 8.

Runt mitten av månaden drog en rad lågtryck norrut längst norska kusten och medföljande syd- och sydvästvindar tryckte in vatten i Östersjön och Bottniska Viken.

Kalix hade den 12 ett vattenstånd på 73 cm över medel, vilket blev månadens högsta.
 
Högtryck i öst bjöd på syd- och sydostlig kuling och låga vattenstånd i de västra farvattnen runt den 17 och igen kortvarigt den 23, men under resten av månaden höll sig vattenstånden snällt runt medelnivån