Januari 2009 - Is och temperatur i havet

Istillväxt i början av januari, sydliga och västliga vindarna i mitten och slutet av månaden avstannar avkylningen till sjöss, så trots den kylslagna starten hamnade de flesta månadsmedeltemperaturer över medel.

Isen växer ytterligare

Efter en långsam start i november och december satte istillväxten fart under januari.

Efter en kall period i början av månaden lade sig nyis längst kustbandet ända ner till Norra Östersjön samt i Mälaren och Vänerns norra skärgård.

Även Göteborgs och Bohusläns innerskärgårdar täcktes kortvarigt av nyis kring den 7-10. I Bottenviken och Bottenhavet växte isen sig grövre längst kusterna, främst på den finska sidan.

Sydliga vindar under mitten av månaden skapade en del besvärliga stampisvallar i Bottenviken.

När vinden sedan tillfälligt vred mot nordost påbörjades en västlig och sydvästlig isdrift som flyttade stora delar av den grövre isen från finska sidan av Bottenviken mot den svenska.

Mot slutet av månaden började nyisen lägga sig även till sjöss i Norra Kvarken.

Karta över isutbredning och ytvattentemperatur i havet 29 januari 2009
Isutbredning och ytvattentemperatur i havet 29 januari 2009 Förstora Bild
Karta över isutbredning och ytvattentemperatur i havet 15 januari 2009
Isutbredning och ytvattentemperatur i havet 15 januari 2009 Förstora Bild

Avstannad avkylning

I samband med de sydliga och västliga vindarna i mitten och slutet av månaden avstannade avkylningen till sjöss, så trots den kylslagna starten hamnade de flesta månadsmedeltemperaturer över medel.

Störst avvikelser uppmättes i Södra Östersjön, Skagerrak och Kattegatt där medelvärdena för januari låg 1 – 1,5 grader över medel för perioden 1973 – 2002.