Januari 2009 - Vattenföring, snötillgång och grundvatten

Normal vattenföring kännetecknade månaden. Fjällen var snörika och grundvattennivån var runt det normala i större delen av landet.

Vattenföring

Vattenföringen i vattendragen i Norrlands fjälltrakter, inland samt norra delen av Svealand har varit nära eller över den normala för månaden.
 
I Norrlands kustområde, sydvästliga delen av Svealand samt nordvästra delen av Götaland och Gotland har vattenföringen varit kring den normala för månaden.

I övriga delar av Götaland och Svealand har vattenföringen i allmänhet varit under den normala för månaden.

Snötillgången

Ett sammanhängande snötäcke låg i Norrland, större delen av Svealand samt nordvästra delen av Götaland. Snötillgången i fjällen var god.

Grundvattennivån

Södra Götaland och ett stråk från inre Norrland mot nordvästligaste delen av Svealand hade nivåer som var under de normala för årstiden.

Sydostligaste delen av Norrland och nordostligaste delen av Svealand hade nivåer mycket över de normala. Övriga delar av landet hade nivåer nära eller över de normala.

Snötäckets beräknade vattenvärde 23 januari 2009
Snötäckets beräknade vattenvärde 23 januari 2009 Förstora Bild
Karta över grundvattennivåer 15 januari 2009 enligt SGU.
Grundvattennivåer 15 januari 2009 enligt SGU Förstora Bild