Januari 2007 - Flera stormar - en mycket svår

Ett flertal djupa lågtryck kom in över landet västerifrån, vilket medförde att månaden blev mycket blåsig och nederbördsrik samt, utom längst i norr, mycket mild. Vid en av oväderspassagerna sattes temperaturrekord på många platser i södra Sverige i en nästan ljum sydvästvind. Ett annat av ovädren, Per, utvecklades till den värsta stormen sedan januari 2005, Gudrun. I Götalands inland nådde vindbyarna på många håll gott och väl stormstyrka med mycket omfattande trädfällning som följd. De talrika ovädren medförde att stora mängder vatten pressades in i Östersjön.

Temperatur och nederbörd

Is och temperatur i havet

Vattenstånd och vågor

Vattenföring, markvatten och grundvatten

Nyårsstorm

Årets första storm drog in över södra Götaland redan på nyårsdagen i samband med att ett djupt lågtryck rörde sig över Sydnorge mot Bottenhavet. På Hanö nådde medelvinden 28 m/s vid midnatt.

Den 3 var det dags för nästa omfattande lågtrycksområde från väster. På ett par dygn föll 20-35 mm regn i västra Götaland, medan nordöstra Norrland fick cirka 1 dm snö.

Ett omfattande lågtryck, med centrum nära Island den 5, medförde att nederbördsområden de följande dagarna rörde sig in över landet tillsammans med tidvis extremt mild luft.

Fler stormar, rekordmilt

Ett av lågtrycken rörde sig från Trondheimstrakten mot Norrbotten varvid inre Norrland fick 1-2 dm snö den 8. Samtidigt fördjupades ett nybildat lågtryck väster om de Brittiska öarna.

På kvällen den 9 nådde också detta Trondheimsområdet och en mycket stark västlig vind förde in extremt mild luft över Göta- och Svealand. De allra högsta temperaturerna uppmättes på kvällen den 9 i nordöstra Götaland med 12.1° i Norrköping och Gladhammar.

Liksom på många andra platser sattes därvid nya januarirekord, men det svenska rekordet på 12.4° (Allgunnen, östra Småland, 5 januari 1973) överlevde därmed.

Vindarna tilltog ytterligare under natten till den 10 när det mycket djupa lågtrycket med cirka 960 hPa i centrum rörde sig vidare mot Bottenviken. I främst Svealand uppmättes stormbyar även i inlandet med som mest hela 29 m/s i Örebro och Nyköping/Skavsta.

Omkring 65 000 hushåll, de flesta i Mälardalen, blev utan ström p g a omkullblåsta träd. Redan den 10-11 kom nästa kraftiga lågtryck men det gick på en något sydligare bana över norra Götaland där det föll 10-20 mm, mest som blötsnö.

Ännu ett intensivt lågtryck rörde sig natten till den 13 över Sydnorge mot Estland. I södra och västra Götaland förekom stormbyar varvid drygt 30 000 hushåll blev strömlösa.

Medelmolninghet under januari 2007
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under januari 2007 Förstora Bild
Karta med soltimmar under januari
Antal soltimmar i januari 2007 Förstora Bild

Stormen Per

Ett nytt oväder kunde skönjas den 13 strax väster om Skottland. På ett dygn fördjupades detta från cirka 1000 till 965 hPa. Dess centrum nådde Vestlandet strax norr om Bergen på förmiddagen den 14.

Det Norska Meteorologiska Institutet namngav ovädret till Per. När centrum nådde västra Svealand vid middagstid kom medelvinden upp i stormstyrka i de södra farvattnen med början på Skagerrak.

Den högsta medelvinden noterades på Väderöarna vid Bohuskusten med 30 m/s, medan Hanö fick den värsta vindbyn på 40 m/s. De högsta rapporterade vindbyarna i inlandet var 29 m/s i Tomtabacken och Växjö i Småland.

Följderna av ovädret blev bl a mycket omfattande trädfällning i Götaland, stopp i tågtrafiken, strömavbrott för som mest 280 000 hushåll och fem dödsoffer under stormdygnet (se vidare sid 11).

Skogsskadorna förvärrades kraftigt av att det inte var tjäle. Norr om lågtrycket föll en hel del snö med som mest 2-3 dm i Hälsingland där vintern ditintills varit synnerligen snöfattig.

Fortsatt blåsigt

Efter att ovädret Per dragit bort över Estland den 15 kom de efterföljande lågtrycken från Atlanten in på något nordligare banor.

Åska förekom bl a den 17 i västra Götaland där ett större trafikflygplan träffades av en blixt över Alingsås. Ett omfattande oväder laddade upp sydväst om de Brittiska öarna den 18 och under natten till den 19 passerade dess centrum Skåne.

På kontinenten ställde detta oväder till med mycket stora problem (se Världsvädret) medan Sverige denna gång slapp stormvindarna. I Falsterbo steg lufttrycket med hela 15.5 hPa på 3 timmar fram till kl 01 den 19 i samband med att lågtrycket drog förbi.
 
Nästa oväderscentrum passerade österut över Svealand den 20-21. Det blev därvid kortvarigt ett snötäcke i en stor del av Götaland. På Skagerrak nådde medelvinden åter stormstyrka.

Kallare och snö även i söder

Bakom lågtrycket svepte kalla nordvindar ner över hela landet den 21. Därvid inleddes en kyligare period då ett högtryck nära de Brittiska öarna gav vindar omväxlande från norr och nordväst.

Ett mindre lågtryck, som rörde sig åt sydost över Götaland den 23, medförde att nästan hela landet blev snötäckt från den 23 fram till den 31. I
 
Norrland rådde periodvis sträng kyla och månadens lägsta temperatur på -37° uppmättes i Vajmat nära Jokkmokk den 28. Den 31 gav ett lågtryck, som också rörde sig åt sydost över södra Sverige, en blåsig och blöt avslutning av månaden där.

Snödjupskarta för 15 januari 2007
Snödjupskarta för 15 januari 2007 Förstora Bild
Snödjupskarta för 31 januari 2007
Snödjupskarta för 31 januari 2007 Förstora Bild