Januari 2007 - Vattenföring, markvatten och grundvatten

I vattendragen i södra Sverige har vattenföringen varit högre än normalt. I stort sett hela landet var den 25 januari snötäckt och grundvattennivåerna har i Götaland och Svealand varit i stort sett oförändrade sedan december.

Vattenföring

I vattendragen i Norrland har vattenföringen under januari varit något över den för årstiden normala.

I vattendragen i södra Sverige har vattenföringen varit högre än normalt, och speciellt i västra och södra Götalands vattendrag har vattenföringen var mycket hög med de högsta värdena i mitten av månaden.

Snötillgången

I stort sett hela landet var den 25 januari snötäckt. Snömagasinen var mindre än de normala i större delen av Götaland och Svealand, södra Norrlands inland samt Norrlands kustland.

Grundvattennivån

Grundvattennivåerna har i Götaland och Svealand varit i stort sett oförändrade sedan december. I större delen av Norrland har de sjunkit med 20-40 cm.
 
Förändringarna är normala för årstiden. I praktiskt taget hela landet var nivåerna över eller mycket över de normala för årstiden. I den norra delen av Norrbottens län var de normala.

Grundvattennivån 15 januari 2007 enligt SGU
Grundvattennivåer 15 januari 2007 enligt SGU Förstora Bild
Snötäckets beräknade vattenvärde 25 januari 2007
Snötäckets beräknade vattenvärde 25 januari 2007 Förstora Bild