Januari 2007 - Vattenstånd och vågor

Månaden präglades av den ena lågtryckspassagen efter den andra med återkommande kraftiga, dominerande syd- och sydvästvindar, tidvis stormstyrka och längs vissa kuststräckor upp till orkan vid ett par tillfällen. Översvämningsnivåer uppnåddes också på ett flertal platser längs ostkusten med de största problemen i mitten av månaden.

Höga vågor

Januari blev en månad präglad av den ena lågtryckspassagen efter den andra med återkommande kraftiga, dominerande syd- och sydvästvindar, tidvis stormstyrka och längs vissa kuststräckor upp till orkan vid ett par tillfällen.
 
Exempelvis uppmättes vid Läsö byvindar på 35-40 m/s den 9 och 11 samt i samband med stormen Per den 13 och 14. I Östersjön har uppmätts förhållandevis höga våghöjder, framför allt öster om Bornholm och Gotland.

Här har vid ett flertal tillfällen, bl a den 9, 14 samt 26, våghöjden varit över 5 m. Vid Väderöarna uppmättes den 14 en signifikant våghöjd på 7.4 m med maxvågor på 11.2 m.

Extremt mycket vatten i Östersjön

Stora mängder vatten fortsatte att strömma in genom Öresund och Bälten under de tre första veckorna, därefter skedde en långsam avtappning.

Medelnivån i Östersjöbassängen hamnade mellan 50 och 60 cm över det normala, längs västkusten blev överskottet "endast" omkring 30 cm.

Den intensiva lågtryckstrafiken skapade kraftiga nord-sydliga svängningar inne i Östersjön, i Skanör steg vattnet från -92 cm till +117 cm på mindre än 12 timmar den 15.
 
Översvämningsnivåer uppnåddes också på ett flertal platser längs ostkusten med de största problemen i mitten av månaden.
 
I samband med kraftiga NE-vindar från ovädret Per den 14 uppmättes ett nytt absolutrekord för Forsmark på hela +144 cm (gamla rekordet +139 cm från år 1986).
 
Även Barsebäck fick den 19 ett nytt absolutrekord, +128 cm (tidigare rekord +115 cm, 2002). Den 21 noterades vid Skeppsholmen i Stockholm +105 cm, vilket var ovanligt högt men inget rekord.