Januari 2007 - Is och temperatur i havet

Januari inleddes med milt väder i hela landet och ytvattentemperaturerna var fortfarande mellan 2 och 4 grader över de normala. Den första isen till sjöss i norra Bottenviken bildades den 11-12 i samband med ett mindre högtryck.

Isläggningen kom igång i mitten av månaden

Även januari inleddes med milt väder i hela landet och ytvattentemperaturerna var fortfarande mellan 2 och 4 grader över de normala.
 
Den första isen till sjöss i norra Bottenviken bildades den 11-12 i samband med ett mindre högtryck. Kall luft etablerades över Norrland den 18-19 och isbildningen i norr tog fart.

Skelleftebukten täcktes snabbt av 10-15 cm jämn is och även Norra Kvarken hade den sista veckan tidvis ett tunt istäcke.
 
Lågtrycken tog från den 20 en allt sydligare bana och kall luft strömmade därefter ned även över södra Sverige varvid israpporter började komma både från västra Mälaren och norra Vänern.

Trots den kyligare avslutningen låg vattentemperaturen i Östersjön liksom på västkusten i slutet av månaden fortfarande mellan 1 och 2 grader över den normala.

Karta över isutbredning och ytvattentemperatur i havet 15 januari 2007
Isutbredning och ytvattentemperatur i havet 15 januari 2007 Förstora Bild
Karta över isutbredning och ytvattentemperatur i havet 31 januari 2007
Isutbredning och ytvattentemperatur i havet 31 januari 2007 Förstora Bild