Februari 2011 - Vinterkyla och storm

Månaden började med att mild luft strömmade in från väster i kombination med nederbörd. En storm drog in över södra delen av landet den 7-8 och ett nytt svenskt byvindsrekord för februari på 40 m/s noterades på Hanö.

Från den 14 till den 24 rådde högtrycksbetonat väder med klara dagar och låga temperaturer. Från och med den 25 kom mild luft in från sydväst dock utan någon nämnvärd nederbörd.

I norra Norrland och på Gotland var årets februari en av de soligaste sedan mätningarna startade i mitten av 1900-talet.

Mild inledning

Månaden började med att mild luft från Norska havet svepte in över landet. Nederbörd föll främst i norra och mellersta delen av landet. I Skåne fick de uppleva snöfall och åska samtidigt den 3. En frontpassage den 4 medförde en hel del nederbörd och hård vind i södra Sverige.

Den 5 rådde det kraftiga temperaturskillnader mellan kall luft i norr och mildare i söder. Detta bidrog till fortsatt starka västvindar i söder. Längs västkusten var det lokalt stormbyar.

Storm i söder

Ett djupt lågtryck med centrum över Brittiska öarna rörde sig den 7 över Nordsjön mot svenska kusten. Ett nederbördsområde drog in med regn över Götaland och snö över södra Svealand.
 
Under natten till den 8 förekom vindbyar upp till stormstyrka i Halland, Skåne och Blekinge. Vid Hanö utanför Blekingekusten rapporterades kl 06 på morgonen en medelvind på 30 m/s och orkanbyar på 40 m/s. Det är nytt svenskt rekord för byvind under februari månad (högfjällsstationerna undantagna).
 

Snöbollar skapade i samband med stormvindar och nederbörd.
Snöbollar skapade i samband med stormvindar och nederbörd på ett fält utanför Borås den 8 februari 2011. Foto Lennart Magnusson Förstora Bild

Det tidigare rekordet från 22 februari 2001 var även det från Hanö och löd på 39 m/s.

Elnätet drabbades också och uppgifter i massmedia talade om 30 000 hushåll i södra Sverige som hade blivit strömlösa.

På ett fält utanför Borås fotograferades 2 dm stora snörullar som hade skapats av den hårda vinden i kombination med nederbörd i form av snö och hagel samt temperaturer runt noll.

 

Ymnigt snöande

Det intensiva lågtrycket som passerade under natten till den 8 drog vidare österut och vindarna avtog efterhand. Följande dag växte ett högtryck in över landet och det blev en klar och solig dag.

Ett lågtryck på Norska havet rörde sig den 10 österut över Norge och sedan in över södra Sverige. Framför lågtrycket befann sig en varmfront som gav ymnigt snöfall i södra och mellersta Sverige.

I Hassela i Hälsingland föll 37 cm nysnö. Det kraftiga snöandet som längst i söder övergick i regn, medförde på många håll besvärligt väglag.

Isbollar på Öland

Lågtrycket drog den 11 bort åt sydost och det blev kallare i samband med nordostvind. I samband med detta rapporterades från Ölands södra udde ett nytt fall med snörullar, vilka var klädda i ett islager då de hittades i strandkanten.

Under de kommande dagarna passerade flera frontsystem över landet och gav nederbörd i varierande omfattning. Ett snöfallsområde över Norrland gav den 13 påspädning av snödjupet. Katterjåkk hade nu 151 cm, vilket var månadens största rapporterade snödjup.

Snödjupskarta för 15 februari 2011
Snödjup, 15 februari 2011. Förstora Bild
Snödjupskarta för 28 februari 2011
Snödjup, 28 februari 2011. Förstora Bild

Klart och kallt

Ett högtryck i norr ledde den 14 till uppklarnande väder och sjunkande temperaturer. I Naimakka i Lappland kröp temperaturen ända ner till -42° och så långt söderut som i Simonstorp i Östergötland var det -24°. I sydligaste Sverige, i skånska Falsterbo, orkade temperaturen bara upp till nollstrecket.

Högtrycket i norr låg den 15 kvar och där var det klart och riktigt kallt. Ett par dagar följde nu med temperaturer långt under det normala. I Naimakka i Lappland var det -42.6° vilket var säsongens lägsta temperatur hittills.

Trots högtrycksvädret över norra Sverige förekom det från den 16 till den 22 spridda snöbyar. Den 16 fick till exempel Härnösand 30 cm nysnö. Under större delen av månaden hade Katterjåkk det största rapporterade snödjupet, men den 18 tog Sänningstjärn i Hälsingland tillfälligt över topplaceringen med ett snödjup på 131 cm.

Det högtrycksbetonade vädret höll i sig ända till den 23. Det dygnet var det kallast i Kvikkjokk-Årrenjarka i Lappland med -38°. Även nere i Götaland var det mycket kallt, som i Kvarn och Simonstorp där det var -25°, båda stationerna belägna i Östergötland.

Väderomslag

Lågtrycken närmade sig den 24 från väster och sköt successivt undan högtrycket åt öster. Under dagen tätnade molntäcket över Sverige och det förekom en del snöfall.

Temperaturerna hann dock sjunka rejält under natten och kallast var det i Nikkaluokta i Lappland med -42.6°, vilket tangerade lägsta noteringen för säsongen från Naimakka den 15. I Svanberga i Uppland var temperaturen nere på -32° under morgonen.

Karta med soltimmar under februari 2011
Antal soltimmar i februari 2011. Förstora Bild
Medelmolninghet under februari 2011
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under februari 2011. Förstora Bild

Milt igen men ännu ingen vår

Från och med den 25 bredde mildluften ut sig från sydväst och gav en mild avslutning på månaden. Sylarna i Jämtland rapporterade hela +9.2° vilket blev månadens högsta temperatur i landet.

Nu började vårtemperaturer (dygnsmedeltemperatur över 0°) infinna sig på enstaka platser längs Sveriges sydligaste kust. Men de högre temperaturerna varade endast någon enstaka dag, och för att det ska räknas som att våren har anlänt till en plats ska dygnsmedeltemperaturen vara över 0° i minst sju dygn i sträck. Så våren anlände inte under denna månad.

Under månadens sista dagar var det mest mulet väder och en och annan front passerade utan att ge några större mängder nederbörd. Den 28 blåste det friska västvindar i norr och lättare snöfall förekom.

Efterhand klarnade det upp och norra Sverige fick en solig och för årstiden mycket mild avslutning på månaden.
 

Temperatur, nederbörd och snödjup vid 10 mätstationer i februari 2011

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 mätstationer i februari 2011

Bister kyla

Februari var kallare än normalt i praktiskt taget hela landet, mycket beroende på kylan i mitten av månaden. Från 0.5° kallare i söder till 5° kallare längst i norr. Jämfört med i fjol var det något mildare i södra Sverige, medan det lokalt i nordöstra Norrland var den kallaste februari sedan 1985.

Månadens lägsta temperatur var -42.6° och uppmättes både den 15 och 24 i Naimakka respektive Nikkaluokta i Lappland. Den högsta temperaturen för månaden var +9.2° och rapporterades den 25 från Sylarna på drygt 1 000 meters höjd i Jämtlandsfjällen.

Karta över medeltemperaturen i februari 2011.
Karta över medeltemperaturen i februari 2011. Förstora Bild
Medeltemperaturens avvikelse från det normala i februari 2011
Medeltemperaturens avvikelse från det normala i februari 2011 Förstora Bild

Normalt med nederbörd

För månaden som helhet föll det mer nederbörd än normalt längs västkusten och i delar av nordligaste Norrland. Längs Götalands ostkust och Norrlandskusten var det däremot torrare än normalt.

För övrigt var det nära normala förhållanden. Katterjåkk hade det största rapporterade snödjupet i princip hela månaden, och det pendlade kring ungefär 130 cm. Högsta noteringen för Katterjåkk var 151 cm.

I Götaland och södra Svealand föll nästan all nederbörd under den första halvan av månaden.

Karta över nederbörd i procent av det normala under februari 2011
Karta över nederbörd i procent av det normala under februari 2011 Förstora Bild
Karta över nederbörd februari 2011.
Karta över nederbörd i februari 2011 Förstora Bild
Högsta temperatur, februari 2011
Norrland +9.2° den 25 Sylarna (Jämtland)
Svealand +6.5° den 2 Säffle (Värmland)
Götaland +8.6° den 5 Malmö A (Skåne)
Lägsta temperatur, februari 2011
Norrland -42.6° den 15 Naimakka och 24 Nikkaluokta (Lappland)
Svealand -36.7° den 13 Idre-Storbo (Dalarna)
Götaland -25.7° den 20 Kvarn (Östergötland)
Största månadsnederbörd, februari 2011
Norrland 68 mm Korsvattnet (Jämtland)
Svealand 59 mm Grindsjön (Södermanland)
Götaland 103 mm Mollsjönäs (Västergötland)
Lägsta månadsnederbörd, februari 2011
Norrland 9 mm Pite-Rönnskär A (Västerbotten)
Svealand 19 mm Adelsö A, Hacksta (Uppland) och Landsort A, Strängnäs-Vansö (Södermanland)
Götaland 9 mm Ölands södra udde A (Öland)
Högsta lufttryck, februari 2011
Norrland 1038.3 hPa den 14 Jokkmokk flygplats (Lappland)
Svealand 1037.3 hPa den 28 Örebro (Närke) och Berga (Södermanland)
Götaland 1037.2 hPa den 28 Såtenäs (Västergötland) och Visby flygplats (Gotland)
Lägsta lufttryck, februari 2011
Norrland 976.9 hPa den 7 Mierkenis (Lappland)
Svealand 978.1 hPa den 8 Svenska Högarna (Uppland)
Götaland 977.9 hPa den 8 Gotska Sandön (Gotland)
Största snödjup, februari 2011
Norrland 151 cm den 13 Katterjåkk A (Lappland)
Svealand 105 cm den 18 Lillhamra (Dalarna)
Götaland 65 cm den 1 Gyngamåla (Blekinge)

Dygnsnederbörd över 40 mm, februari 2011

Mätstationer som noterat mer än 40 mm i dygnsnederbörd

Medelvindhastighet på minst 21 m/s, februari 2011

Mätstationer som noterat minst 21 m/s i medelvind