Februari 2011 - Snön började smälta i söder

I början av månaden skedde snösmältning i landets södra delar. Detta ledde till höga flöden i många vattendrag i Skåne och Blekinge.

Vattenföring

I början av månaden skedde snösmältning i landets södra delar. Detta ledde till höga flöden i många vattendrag i Skåne och Blekinge. Även i övriga Götaland var flödena då över de normala för februari. Under andra delen av månaden minskade flödena och var vid månadsskiftet omkring de normala. I Svealand och Norrland var vattenflödena normala.
 

Vattenföring vid 20 mätstationer

Detaljerad tabell över vattenstånd i sjöar februari 2011

Snötillgången

Jämfört med februari förra året så var snötillgången i år i allmänhet mindre i Götaland och södra Svealand. I östra Norrland var det på många håll större snömagasin jämfört med motsvarande tid i fjol. I övrigt i norra Sverige var det ungefär likartade snöförhållanden som förra vintern.

Grundvattennivån

Grundvattennivåerna har sedan januari sjunkit med 5-30 cm i hela Norrland, västra Svealand samt i mellersta delen av västra Götaland. I övriga delar av landet hade nivåerna istället stigit med 5-50 cm.
Större delen av Svealand, Gotland samt Norrland hade grundvattennivåer nära eller under de normala för årstiden. Sydöstra Svealand samt Götaland hade nivåer över de normala.

Snötäckets beräknade vattenvärde 15 februari 2011
Karta över snöns beräknade vattenvärde, 15 februari Förstora Bild
Grundvattennivån 15 februari 2011 enligt SGU
Karta över grundvattennivåer 15 februari 2011 enligt SGU Förstora Bild