Februari 2011 - Isutbredningen kulminerar

Efter en blåsig avslutning på januari som i stort sett rensat Bottenhavet på is, började tillväxten igen i början av februari. På en dryg vecka hade västra halvan av Bottenhavet åter täckts med is, och i Ålands hav började det också frysa igen.

I mitten av månaden var Bottenhavet och Ålands hav helt istäckt och nyis hade börjat bildas även utanför Stockholms skärgård samt i den yttre delen av Finska Viken.

Den sista halvan av februari präglades av mycket intensiv istillväxt i samband med kallt, högtrycksbetonat väder. Isen i Bottenhavet och Bottenviken blev mycket tjock och det frös till sjöss även i Norra och Mellersta Östersjön.

Området mellan fastlandet och Gotland isbelades på bara ett par dygn mellan den 21 och den 23, och samtidigt bredde is ut sig i västlig riktning från den baltiska kusten. Den 25 kulminerade isutbredningen som då var omkring 300 000 km² stor. Det är den största utbredningen sedan 1987.

Månadens sista dagar bjöd på tidvis hårda syd- och sydvästvindar som bröt ner mycket av isen i Östersjön och rev upp ett stort hål i istäcket i Bottenhavet. Kraftiga vallområden bildades i norra Bottenhavet och Bottenviken, och mind-re stampisvallar bildades utanför Stockholms södra skärgård och längs Blekingekusten.

I Skagerrak och Kattegatt, där en viss uppvärmning skett under andra halvan av januari, gav februari medeltemperaturer under det normala även om isläget förblev lindrigt i dessa områden. Även i icke isbelagda områden i Östersjön var ytvattentemperaturen lägre än normalt.
 

Ytvattentemperatur i kustvatten februari 2011

Karta över isutbredning och ytvattentemperatur i havet 15 februari 2011
Is och ytvattentemperatur i havet 15 februari. Förstora Bild
Karta över isutbredning och ytvattentemperatur i havet 28 februari 2011
Is och ytvattentemperatur i havet 28 februari. Förstora Bild

Stora vattenståndsvariationer i söder

Första halvan av februari var lågtrycksbetonad. På västkusten inträffade de högsta vattenstånden den 4 i samband med sydvästlig kuling. Vattenståndet steg då i Kungsvik till +88 cm och i Göteborg till +80 cm.

Den 8 passerade ett intensivt lågtryck södra Sverige och över Östersjön blåste då västliga vindar på över 20 m/s. Vattnet pressades österut och längs sydkusten observerades månadens lägsta notering i Skanör till -99 cm, samtidigt hade Kungsholmsfort -49 cm.

Den 11 passerade nästa intensiva lågtryck södra Sverige och bakom detta blåste nordostliga vindar över Östersjön vilket pressade vattnet mot sydväst. Månadens högsta notering +120 cm mättes då upp i Skanör och samtidigt hade Kungsholmsfort +78 cm.

Därefter växte ett högtryck in över landet och gav nivåer under medelvattenstånd i Östersjön resten av månaden. Ratans månadslägsta -31 cm inträffade den 28 och samtidigt hade Spikarna -33 cm.
 

Vattenstånd vid 7 mätstationer i februari 2011

Höga vågor i Södra Östersjön

Under februari passerade flera lågtryck vilket resulterade i perioder med höga vågor. Under perioden den 1-6 dominerades Södra Östersjön av sydvästlig vind och den signifikanta våghöjden* varierade mellan 1.7 m och upp till 3.9 m.

Detta följdes av två dygn med svaga vindar. Den 8 passerade ett intensivt lågtryck över södra Sverige med stormbyar till havs och månadens högsta signifikanta våghöjd på 7.2 m mättes upp i Södra Östersjön.

Den 11 passerade nästa lågtryck över södra Sverige och våghöjden steg då till 6.2 m. Andra halvan av februari dominerades av högtrycksbetonat väder med låga våghöjder.

Övriga vågbojar var upptagna för att inte skadas av is. SMHI:s vågmodell visade att den högsta signifikanta våghöjden vid Väderöarna var cirka 4.5 m den 5.