Februari 2008 - Fortsatt varmt och blåsigt

Månaden blev mild, men överträffade ej den på många håll rekordvarma februari 1990. Som en följd av det milda vädret anlände våren redan den 17 till stora delar av Götaland och södra Svealand och några dagar senare till södra Norrlandskusten. Månaden var även blåsig, med tre tillfällen med stormstyrka i byvindarna längs Götalands kust. Den högsta byvinden, 39 m/s, registrerades på Hanö den 22. Något som var anmärkningsvärt för månaden var avsaknaden av snö i Götaland. Till skillnad från den solfattiga januari visade sig solen mer än normalt i stora delar av landet.

Temperatur och nederbörd

Is och temperatur i havet

Vattenstånd och vågor

Vattenföring, snötillgång och grundvatten

Blåsig och regnig inledning

Ovädret med stormvindar vid västkusten den sista januari avtog när den nya månaden började. Men även den 1 februari blev blåsig, speciellt längs ostkusten.

Byvindar med stormstyrka uppmättes exempelvis vid Harstena, Söderarm, Brämön, Kuggören och på Lungö utanför Härnösand. Även åska förekom i Skåne.

Nederbörd föll i hela landet med de största mängderna i västra Götaland, där Uddevalla fick 41 mm. I Götalands inland, Svealand och Norrland föll även snö.

Det gav ett tillfälligt snötäcke på som mest 15 cm i mellersta Småland samt sydöstra Västergötland. Även i Norrland ökade snödjupet med upp till 15 cm.

Medelmolninghet under februari 2008
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under februari 2008 Förstora Bild
Karta med soltimmar under februari 2008
Antal soltimmar i februari 2008 Förstora Bild

Tillfälligt kallt i norr

I samband med nordvindar blev det kallare från och med den 2 speciellt i Norrland där månadens lägsta temperatur noterades den 4 med -34° i Gielas i södra Lapplandsfjällen.

Den 2-3 passerade ett par nederbördsområden och berörde större delen av landet. Det gav åter ett snötäcke på några centimeter i västra och norra Götaland samt östra Svealand och ökade på snödjupen i Norrland.

Den 4-7 passerade fronter i en strid ström från sydväst över landet och gav både snö och regn. Det medförde att det blev varmare i söder där det åter blev barmark.

Den 9-10 uppmättes temperaturer på drygt 10° på flera håll i Götaland. Månadens högs­ta temperatur, 12°, uppmättes då i Kristianstad den 9.

Nordliga vindar över hela landet

Den 11 gav ett svagt högtryck klart väder i delar av Svealand samt vid Norrlandskusten. När ett lågtryck, som befann sig norr om Skandinavien, rörde sig österut drog nordvästvindar in över landet den 13 och 14.

Det medförde hårda vindar i fjällkedjan, där en medelvind på 37 m/s uppmättes i Stekenjokk i södra Lapplandsfjällen.

Även utanför fjällkedjan uppmättes stormbyar i Jämtland samt vid Norrlandskusten där Bjuröklubb hade en medelvind på 27 m/s. Nordvästvindarna förde med sig snö och regn.

Bakom lågtrycket drog mer kalluft ned över landet med ytterligare snöbyar i delar av fjällkedjan.

Detta medförde dygnsmedeltemperaturer på några minusgrader även i nästan hela Götaland den 14-16. I Hagshult i Småland noterades en minimitemperatur på -13° den 16. Samtidigt berördes Gotland och delar av Uppland av snöbyar.

Från den 17 började fronter med nederbörd passera norra Sverige och det blev åter mildare. Den 18 var det soligt och varmt med drygt 10° i södra Sverige.

En del nederbörd förekom i Norrland, främst som snöbyar i fjällkedjan, fram t o m den 20.

Vinterns kraftigaste storm

Ett lågtryck rörde sig upp längs den nors­ka kusten den 21 och medförde hårda vindar. Över land uppmättes stormstyrka i byvinden vid Hällum i norra Västergötland samt i Växjö.

Nederbörden föll som regn, främst i västra Götaland och som snö i stora delar av Norrland.

I södra Götaland och östra Jämtland registrerades åska. Den 22 nådde vinterns kraftigaste storm västkusten. Kl 17 hade Måseskär en medelvind på 27 m/s och en byvind på 36 m/s.

Något senare uppmättes på Hanö vid Blekingekusten en medelvind på 29 m/s och en byvind på 39 m/s.

Detta är den högsta byvind som uppmätts utanför fjällkedjan sedan byvindar mer systematiskt började mätas i mitten av 1990-talet.

Högsta byvind över land, 31 m/s, noterades i Målilla i östra Småland kl 21. Även nederbörd föll på många håll, mest fick norra Götaland.

Ovädret orsakade problem i samhället i främst Götaland, där strömavbrott och störningar i trafiken förekom och översvämningar i samband med höga vattenstånd i västra Götaland.

Återigen blåsigt i södra Sverige

Den 23-25 passerade några fronter landet och gav nederbörd, främst i Norrland. Ett nederbördsområde nådde västkusten natten mellan den 25 och 26.
 
Det medförde nederbörd i nästan hela landet med de största mängderna på drygt 30 mm i västra Götaland.

Den 27 drabbades södra Götaland åter av hårda vindar i samband med ett lågtryck. Dess nederbördsområde över mellersta Sverige rörde sig norrut den 28 och gav en snödjupsökning på ca 10 cm längs Norrlandskusten och någon centimeter i nordöstra Uppland.

I fjällkedjan förekom samtidigt snöbyar. Ett lågtryck väster om Norge gav nederbörd i Götaland och Svealand den 29. I västra Götaland uppmättes 20-28 mm på ett flertal platser.

Snödjupskarta för 15 februari 2008
Snödjupskarta för 15 februari 2008 Förstora Bild
Snödjupskarta för 29 februari 2008
Snödjupskarta för 29 februari 2008 Förstora Bild