Februari 2008 - Vattenföring, snötillgång och grundvatten

I Norrland var vattenföringen låg men ändå över den normala för årstiden. Ett sammanhängande snötäcke låg över Norrland och nordvästra Svealand, förutom delar av södra Norrlands kustland.

Vattenföring

I östra Götaland samt i västra Svealand har vattenföringen i allmänhet varit den normala för årstiden.

Lokalt har dock vattenföring mycket över den normala förekommit på grund av milt och blött väder. I västra Götaland liksom i östra Svealand har vattenföringen varit mycket över den normala för årstiden.

I Norrland har vattenföringen varit låg, men något över den normala för årstiden.

Snötillgången

Ett sammanhängande snötäcke låg nu över Norrland och nordvästra Svealand, förutom delar av södra Norrlands kustland.
 
I de snötäckta delarna av Norrland var snömagasinet, generellt sett, normalt för årstiden.

Undantag var delar av Norrlands kustland och Lapplands fjälltrakter, där snömagasinet var mindre än normalt för årstiden. I nordvästra Svealands fjälltrakter var snömagasinet större än normalt för årstiden.

Grundvattennivån

Nivåer under och nära de normala fanns i mellersta och södra Norrland samt i östra delarna av Svealand och Götaland. Övriga landet hade nivåer över eller mycket över de normala.