Februari 2008 - Vattenföring, snötillgång och grundvatten

I Norrland var vattenföringen låg men ändå över den normala för årstiden. Ett sammanhängande snötäcke låg över Norrland och nordvästra Svealand, förutom delar av södra Norrlands kustland.

Vattenföring

I östra Götaland samt i västra Svealand har vattenföringen i allmänhet varit den normala för årstiden.

Lokalt har dock vattenföring mycket över den normala förekommit på grund av milt och blött väder. I västra Götaland liksom i östra Svealand har vattenföringen varit mycket över den normala för årstiden.

I Norrland har vattenföringen varit låg, men något över den normala för årstiden.

Snötillgången

Ett sammanhängande snötäcke låg nu över Norrland och nordvästra Svealand, förutom delar av södra Norrlands kustland.
 
I de snötäckta delarna av Norrland var snömagasinet, generellt sett, normalt för årstiden.

Undantag var delar av Norrlands kustland och Lapplands fjälltrakter, där snömagasinet var mindre än normalt för årstiden. I nordvästra Svealands fjälltrakter var snömagasinet större än normalt för årstiden.

Grundvattennivån

Nivåer under och nära de normala fanns i mellersta och södra Norrland samt i östra delarna av Svealand och Götaland. Övriga landet hade nivåer över eller mycket över de normala.

Grundvattennivån 15 februari 2008 enligt SGU
Grundvattennivån 15 februari 2008 enligt SGU Förstora Bild
Snötäckets beräknade vattenvärde 22 februari 2008
Snötäckets beräknade vattenvärde 22 februari 2008 Förstora Bild