Februari 2008 - Vattenstånd och vågor

Februari bjöd på dramatik beträffande vattenståndet med översvämningar i bland annat Göteborg och Uddevalla. Flera omfattande lågtryck berörde Skandinavien med höga vågor som resultat.

Höga vågor

Flera mycket djupa och omfattande lågtryck berörde Skandinavien, det första redan den 1 då våghöjden vid Bohuskusten hastigt steg till 6.5 m. Maxvågorna vid detta tillfälle uppmättes till nära 10 m!
 
Ett kraftigt vindband skapade senare samma dag 4-5 m vågor även på norra Östersjön. Månadens högsta vågor på Bottenhavet, 3.4 m med maxvågor kring 5.5 m kom i samband med nordliga kulingvindar den 13-14.

Den 22-23 var det åter dags för rejält blåsigt väder med västliga orkanbyar bl a på norra västkusten.

Väderöarna uppmätte då signifikanta vågor* på 5.2 m, maxvågor på 8 m. SMHIs vågboj i södra Östersjön noterade 4-5 m vågor både den 15 och 27, men allra högst den 22 med signifikant våghöjd* 6 m/max 9 m.

Högt vatten vid fullmåne

Februari bjöd på en hel del dramatik beträffande vattenståndet med översvämningar i bland annat Göteborg och Uddevalla den 22.

Ett mycket omfattande och intensivt lågtryck med orkanbyar längs västkusten medförde denna dag, i kombination med högt tidvatten, månadens toppnoteringar.
 
Både i Göteborg och i Smögen uppmättes då +136 cm, vilket för Smögens del är det tredje högsta värdet någonsin sedan mätningarna började 1914.
 
Vattnet steg vid detta tillfälle kortvarigt till över +100 cm även i norra Öresund och längs Hallandskusten. För Bottenvikens del uppmättes månadsmaximum, +97 cm i Kalix, redan den 1 i samband med ett annat djupt lågtryck på en nordostlig bana från Skagerrak till mellersta Finland.

Hela landet berördes den 14-15 av kraftiga nordvindar i ostflanken av ett högtryck på tillfälligt besök över sydvästra Skandinavien.
 
Härmed sjönk vattennivåerna hastigt till 40-50 cm under normalt, dels i norra Bottenviken , dels längs Bohuskusten. I Östersjön var svängningarna betydligt mindre, normalt mellan +20 och +40 cm. Endast undantagsvis sjönk vattnet här under medelvattennivån.