Februari 2008 - Is och temperatur i havet

De för årstiden mycket lindriga isförhållandena bestod under större delen av månaden. Först i slutet av månaden rörde sig ett område med tät drivis ned i Skelleftebukten.

Till slut viss istillväxt i Bottenviken

De för årstiden mycket lindriga isförhållandena bestod under större delen av månaden. Detta på grund av en intensiv lågtryckstrafik från Atlanten in över Skandinavien med ihållande kraftiga och relativt milda vindar.

Man får gå tillbaka till isvintern 1992 för att hitta motsvarande sparsamma isläge.

En jämförelse med isförhållandena den 15 februari förra året visar att den södra iskanten då låg långt nere i Bottenhavet medan isen i år endast berörde nordligaste delen av Bottenviken.
 
Från och med den 25 började dock kallare luft att etableras över nordligaste Sverige med viss nyisbildning och istillväxt som följd.

Först den 28-29 rörde sig ett område med tät drivis ned i Skelleftebukten samtidigt som tunn is bildades närmast södra Bottenvikens kuster och i Norra Kvarken.
 
Vattentemperaturen i Bottenviken var i det närmaste normal medan Bottenhavet hade 1-1.5 grad varmare än normalt. Temperaturöverskottet i Östersjön och Västerhavet var i allmänhet mellan 2 och 4 grader.

Karta över isutbredning och ytvattentemperatur i havet 15 februari 2008
Isutbredning och ytvattentemperatur i havet 15 februari 2008 Förstora Bild
Karta över isutbredning och ytvattentemperatur i havet 29 februari 2008
Isutbredning och ytvattentemperatur i havet 29 februari 2008 Förstora Bild