Februari 2006 - Fortsatt snö i hela landet

Februaris medeltemperatur blev nära den normala. I mellersta och nordvästra Sverige var det dock lite varmare än normalt. Där växlade temperaturen ofta, för även om mild Atlantluft dominerade förekom också rejäl kyla. I södra Sverige orsakades trafikproblem av flera svåra snöoväder och att temperaturen ofta låg omkring noll. Mest nederbörd föll i de sydvästra fjällen och i söder, där ny snö väl kompenserade den som töade. Snötäcket låg kvar hela månaden i nästan hela Sverige och snösäsongen började bli ovanligt lång i söder, där den på en del håll pågått utan avbrott sedan strax före jul.

Temperatur och nederbörd

Temperatur i havet

Vattenstånd och vågor

Vattenföring, markvatten och grundvatten

Mild inledning

Månadens första dygn sträckte sig en högtrycksrygg upp över Nordsjön och medförde att mild luft strömmade in över Sverige. Det var också till en början blåsigt i främst Jämtlandsfjällen.

Större delen av landet hade plusgrader på dagen och den 1 noterades månadens högsta temperaturer på flera håll bl a i Gävle och Söderhamn där temperaturen steg till + 9°.

I Götaland förekom dimma och dimmoln, medan fjällen fick en del byar av snö och regn. Över Tornedalen låg den 1 ett snöfallsområde som dagen efter började röra sig söderut över nordöstra Norrland.

Den 2 föll också nederbörd i östra Svealand då också åska förekom strax norr om Stockholm.

Kyla följt av kraftigt snöfall

Ett högtryck över nordligaste Norge den 3 medförde att kall luft från Ryssland drog ner över landet med friska nordostvindar tillsammans med snöfall.

Högtrycket utbredde sig över landet och gav klart och kallt med minusgrader i nästan hela landet den 4-6. Över Östersjön bildades dock en hel del snöbyar.

Temperaturen sjönk under -30° i norr och på många håll noterades månadens lägsta temperaturer med som lägst -38° i Naimakka den 5.

Kalluften började dock ge vika för mildluften i väster. I gränsområdet mellan luftmassorna snöade det därvid i de västligaste delarna av södra och mellersta Sverige den 5.

Dagen efter drog snöfallet in över hela landet och gav stora snömängder, vilket skapade trafikkaos i södra och mellersta Sverige.

Till ett stort antal olyckor bidrog också att snöfallet övergick i underkylt regn i sydvästra Sverige. Mest nederbörd kom i Halland, där Eftra fick 35 mm och i västra Skåne där Munka-Ljungby och Malmö fick 28 mm.

De största snödjupsökningarna, upp till 2 dm, fick dock platser längre norrut innan det försvagade snöområdet lämnade Norrland den 7.

Medelmolninghet under februari 2006
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under februari 2006 Förstora Bild
Karta med soltimmar under februari 2006
Antal soltimmar i februari 2006 Förstora Bild

Nytt snöfallsområde

Redan natten till den 8 var det dags för nästa område med snö och underkylt regn att komma in över västkusten. Det rörde sig upp över Götaland och Svealand under dagen och berörde stora delar av landet även den 9.

Kall luft drog samtidigt in över Norrland och drog följande dag vidare ner över Svealand och norra Götaland, som fick ett rejält temperaturfall natten till den 11.

Mild luft på Norska havet var dock redan då på väg in över norra Sverige, vilket medförde en del snöfall och tillfälligt plusgrader i nordvästra Lappland.

Tillfälligt uppehåll

En högtrycksrygg gav uppehållsväder i större delen av landet den 12-15. I Götaland innebar det ofta dimma och dimmoln, medan Svealand och Norrland fick en del sol men också klara nätter då temperaturen sjönk kraftigt.

Ett lågtrycksområde på Atlanten rörde sig österut och redan den 15 befann sig fronter med nederbördsområden på väg in över sydvästra Sverige, vilket gav hård vind i de södra fjällen.

Den 16-18 rådde övervägande mulet väder och snöfall i större delen av landet. Mest snö fick Värmland och Dalsland, där det på två dygn kom 20 mm nederbörd, så att snödjupet ökade med ett par decimeter.

Mindre områden med snöfall, längst i söder även regn, fortsatte att röra sig mot nordost över södra Sverige den 18-20. Dimma uppträdde då också i de södra farvattnen.

I norr började det däremot att delvis klarna upp från den 19 och temperaturen sjönk lokalt till -30°. Uppklarningen fortsatte söderut den 20-21, men i östra Götaland och Svealand var det fortsatt molnigt.

Tillfälligt tö i norr, mer snö i söder

Över norra Sverige började den 21 åter mild Atlantluft komma in med en i Lapplandsfjällen ofta frisk till hård vind, och där Stora Sjöfallet hade en högsta medelvind på 27 m/s den 24.

Den 22 hade Nikkaluokta och Kvikkjokk i Lapplandsfjällen varmast i landet med +8°, och dagen efter rapporterades månadens högsta temperatur +9.1° från Östmark i Värmland.

Ett par kallfronter drog sedan ner över hela landet den 25 och 26. Den senare följdes av en del snöbyar över Östersjön och Gotland.

Medan det avslutningsvis var klart och kallt i norra Norrland, passerade ett lågtryck med kraftigt snöfall södra Sverige den 28 varvid Blomskog i Värmland fick 25 mm. Det orsakade flera allvarliga olyckor i Värmland och Västra Götaland.

Kraftigt snöfall med trafikproblem förekom också vid Ångermanlandskusten den 28. Vid Kasa utanför Örnsköldsvik ökade därvid snödjupet med 31 cm på ett dygn.

Snödjupskarta för 15 februari 2006
Snödjupskarta för 15 februari 2006 Förstora Bild
Snödjupskarta för 28 februari 2006
Snödjupskarta för 28 februari 2006 Förstora Bild