Februari 2006 - Vattenstånd och vågor

Våghöjden varierade med några toppar i början och slutet av månaden. Det låga vattenståndet från januari höll i sig.

Höga vågor

Den 6 fördjupades ett lågtryck över Sydnorge som sedan rörde sig mot Polen. Det medförde ca 3 m höga vågor på Skagerrak och följande dag 3-4 m höga vågor på norra Östersjön.

Därefter blev det lugnare fram till mitten av månaden. Den 17 rörde sig en front sakta österut över södra Östersjön och medförde en sydostlig kuling och 3 metervågor i samma område.

Högtryck dominerade sedan i flera dagar men den 27 fördjupades ett lågtryck över Sydnorge som medförde kulingvindar vid västkusten och vågor på drygt 3 m på norra Kattegatt och Skagerrak.

Trenden från föregående månad med lågt vattenstånd stod sig

Vattenståndet var i februari relativt lågt vid samtliga kuststationer och i norra Östersjön höll det sig under medelvattenståndet under månadens samtliga dagar..

Den 2-3 förstärktes ett högtryck över nordligaste Norrland, vilket medförde nordostliga vindar av kulingstyrka längs ostkusten och låga vattenstånd längst i norr, ca -40 cm den 3 samt högt vattenstånd vid sydkusten, mellan +30 och +50 cm den 4.

Den 6-7 passerade ett djupt lågtryck från Sydnorge till Polen och vattenståndet sjönk vid sydkusten tillfälligt till mellan -50 och -70 cm. Högsta vattenståndet inträffade natten till den 9 vid västkusten i samband med att ett djupt lågtryck rörde sig från Nordsjön till Danmark.
 
Smögen noterade då +57 cm. Därefter har vattenståndet för det mesta legat lågt och i samband med ett kraftigt högtryck vid Island och nordliga vindar uppmättes månadens lägsta värde -72 cm i Kungsvik.