Februari 2006 - Vattenföring, markvatten och grundvatten

Hela landet var fortfarande snötäckt, grundvattennivåerna var varierade och vattenföringen var låg i nästan hela landet.

Vattenföring

Vattenföringen har i februari varit låg i nästan hela Sverige. I vattendragen i norra delen av landet var det normalt för årstiden. I södra delen av landet har vattenföringen varit lägre än den normala för årstiden.

Undantagen är i Jämtlands fjälltrakter där vattenföringen steg över den normala i början av månaden samt i Skåne där vattenföringen har varit normal för årstiden.

Snötillgången

Hela landet var täckt av snö. Snömängderna var under de normala för Norrland med undantag av Jämtlands västra fjälltrakter och landskapet Norrbotten som hade normala snöförhållanden.
 
I södra Norrlands inland var snömängderna mycket under de normala. I Svealand varierade snötillgången från under den normala i de nordöstliga delarna till över den normala i de sydvästliga delarna. I Götaland var snötillgången över den normala.

Grundvattennivån

I Norrlands västligaste delar var grundvattennivåerna över de normala för årstiden. Närmare Norrlandskusten var nivåerna däremot under de normala vilket även gäller större delarna av Svealand.

I Götaland var grundvattennivåerna mycket under de normala i ett stråk väster om Vättern och vidare söderut, samt i Blekinge och östra Skåne.

Normala nivåer återfanns i Götalands centrala delar och vidare mot nordost samt i Götalands nordvästra delar. Normala nivåer förekom även i Norrlands nordöstra och södra delar

Grundvattennivån 15 februari 2006 enligt SGU
Grundvattennivåer 15 februari 2006 enligt SGU. Förstora Bild
Snötäckets beräknade vattenvärde 20 februari 2006
Snötäckets beräknade vattenvärde 20 februari 2006 Förstora Bild