Februari 2006 - Is och temperaturer i havet

Den 3 strömmade kall luft in över hela landet från nordost och några dagar senare var större delen av Bottenviken och norra Kvarken isbelagda. I Östersjön förekom vid månadens slut is endast i skärgårdarna och i Kalmarsund. Även i de inre skärgårdarna på Västkusten förekom is.

Fortsatt normala vattentemperaturer men isvintern lindrig än så länge

Issituationen var lindrig i början på månaden. Is till sjöss fanns i stort sett endast i norra Bottenviken, i övrigt fanns is i de inre skärgårdarna söderut till mellersta Östersjön. Även Mälaren var täckt av tunn is.
 
Den 3 strömmade kall luft in över hela landet från nordost och några dagar senare var större delen av Bottenviken och norra Kvarken isbelagda. Därefter skedde en relativ långsam avkylning av ytvattnet och istillväxten fortsatte om än i långsam takt.

Nyisbildningen var mer markant längs finska och baltiska kusten, där kalla ostliga vindar dominerade. I slutet av månaden strömmade kall arktikluft ner över hela landet och iskanten över nordligaste Bottenhavet började avancera något söderut.

I Östersjön förekom vid månadens slut is endast i skärgårdarna och i Kalmarsund. Även i de inre skärgårdarna på Västkusten förekom is. Vattentemperaturerna var i söder något under de normala, längre norrut normala eller något över de normala.

Karta över isutbredning och ytvattentemperatur i havet 28 februari 2006
Isutbredning och ytvattentemperatur i havet 28 februari 2006 Förstora Bild
Karta över isutbredning och ytvattentemperatur i havet 15 februari 2006
Isutbredning och ytvattentemperatur i havet 15 februari 2006 Förstora Bild