Februari 2005 - Snöoväder och riktig vinterkyla till sist

Efter en mild, nederbördsfattig och i södra Sverige vårlik inledning av månaden fick hela landet känna på riktig vinter. Den började med ett oväder med kraftig vind och stora mängder snö, som främst drabbade södra och östra Götaland samt östra Svealand den 12-14. Månadens största nederbördsmängder uppmättes då också. Nästan hela landet fick därmed ett varaktigt snötäcke, då det därefter var övervägande kallt. I norr rapporterades vinterns hittills lägsta temperatur -37° den 15 och hela sista veckan blev betydligt kallare än normalt. Ett nytt oväder drabbade då främst ånyo Skåne den 23-24.

Temperatur och nederbörd

Temperatur i havet

Vattenstånd och vågor

Vattenföring, markvatten och grundvatten

Mild inledning

Februarivädret var inledningsvis milt då lågtrycken tog nordliga banor. Månadens högsta temperaturer noterades också de första dagarna på de flesta håll med den absolut högsta, 7.3°, den 2 i Såtenäs.

Södra Sverige hade klart väder den 1 medan ett mindre snöfallsområde låg kvar i norr. Flera fronter passerade sedan den 2-5, men gav nämn-värda nederbördsmängder enbart i norra Sverige, där också snöbyar förekom i fjällen.

Dimma började uppträda den 3 vid västkusten för att den 4 omfatta även sydkusten. Ett lågtryck som passerade i norr gav kraftig sydvästlig vind den 4-5, speciellt i Lapplandsfjällen där Katterjåkk hade 25 m/s i vindbyarna den 4.

Även den 6 var det blåsigt längst i norr, medan en högtrycksrygg gav uppehållsväder och lättande molntäcke i Sydsverige. Högtrycksryggen förstärktes och medförde att kall luft från Centraleuropa strömmade upp över landet.
 
Där det var klart sjönk temperaturen rejält nattetid. Kylan i norr dämpades den 8 av moln och lätt snöfall, men även följande natt var kall och klar på många håll i östra Sverige.
 
Ett nederbördsområde närmade sig dock alltmer landet västerifrån den 9 och det blev blåsigt ett par dygn med friska sydvindar. Högsta medelvindarna rapporterades från fjällen den 9 med 24 m/s och den 10 från Upplandskusten med 22 m/s.

Nederbörden började falla som snö i söder men övergick i regn under dagen den 10, då inre Halland fick som mest med omkring 20 mm.

I norr föll nederbörden som snö där den i nordöstra Norrland dröjde sig kvar till den 11. Då hade torrare luft strömmat in över resten av landet med västvindar och det klarnade upp på många håll. I fjälltrakterna förekom dock en hel del snöbyar.

Snöoväder över Sydsverige

Ett område med kraftig vind och ymnigt snöfall drog den 12 in över sydvästra Götaland. Ovädret drog sig sedan långsamt mot de östra delarna av Götaland och Svealand följande dag.
 
Det började mattas av först den 14 då större delen av landet hade snöfall. Ett flertal allvarliga trafikolyckor inträffade och blötsnö och kraftig vind förorsakade elavbrott för som mest ca 30 000 hushåll varav en del drabbades redan under januaristormen i år.

Stora nederbördsmängder uppmättes i södra och östra Götaland, där exempelvis Målilla fick 47 mm på två dygn, vilket gav ett snötäcke på 43 cm den 14.
 
Vällnora i östra Uppland fick då också ett nysnötäcke på 34 cm. Nästan hela landet hade därmed ett snötäcke som varade månaden ut.

Medelmolninghet under februari 2005
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under februari 2005 Förstora Bild
Karta med soltimmar under februari 2005
Antal soltimmar i februari 2005 Förstora Bild

Kyla i norr

Samtidigt som ovädret passerade i söder byggdes ett högtryck upp i norr den 13-16. Där blev det rejält kallt med månadens lägsta temperatur -37.4° i Nikkaluokta den 15.

Då började också högtrycket förstärkas söderut med på många håll uppklarnande och fallande temperaturer. Kylan i norr dämpades däremot den 17, då en front med lätt snöfall passerade.

Efter åter en kall natt, med ner mot -15° i Sydsverige den 18, kom ett lågtryck med nederbördsområde västerifrån in över landet. Mild luft strömmade tillfälligt norrut och gav plusgrader och regn i söder.

I norr övergick det i snöfall som även fortsatte de två följande dagarna. Lätt snöfall förekom då även i södra Sverige.

Sedan en högtrycksrygg förstärkts över norra Skandinavien och rört sig sakta söderut från den 21 blev det åter kallare.

Snöoväder i Skåne och kallt slut

Lätt snöfall eller snöbyar förekom den 21-22 och på morgonen den 23 korkade ett snöoväder igen Stockholms gator och gav upphov till trafikolyckor.

Samma dag rörde sig också ett lågtryck från Centraleuropa med nederbördsområde norrut. Vinden ökade i Sydsverige och på Hanö registrerades en medelvind på 22 m/s mitt på dagen.

Mycket hårda vindbyar noterades också i Skåne och i kombination med snö blev vissa vägar oframkomliga. E65:an mellan Ystad och Malmö stängdes av flera gånger under dagen innan polisen stängde den helt på kvällen och evakuerade bilisterna med bandvagnar.
 
Vinden liksom snöfallet avtog sedan långsamt den 24. Då hade en kallfront i norr börjat röra sig söderut över Norrland för att på morgonen den 26 ha dragit ner över hela landet. Det blev därmed övervägande klart väder.

Vid ostkusten var det blåsigt den 26-27 och den nordliga vinden gav upphov till snöbyar. Snödjupet i Uppsala nådde därvid hela 38 cm. Den 28 kom ännu ett nytt snöoväder in över främst västra Götaland.

Snödjupskarta för 15 februari 2005
Snödjupskarta för 15 februari 2005 Förstora Bild
Snödjupskarta för 28 februari 2005
Snödjupskarta för 28 februari 2005 Förstora Bild