Februari 2005 - Vattenföring, markvatten och grundvatten

Stora delar av landet var snötäckt. I Norrland steg grundvattennivån med 10 - 20 cm, i normala fall brukar nivåerna sjunka i hela landet vid den här tiden på året.

Vattenföring

I vattendragen i norra Sverige har vattenföringen varit låg men för årstiden normal. I vattendragen i södra Sverige har vattenföringen varit nära den normala.

Snötillgången

Stora delar av landet var nu snötäckt. Större snömagasin än normalt för årstiden fanns i Dalafjällen, Härjedalsfjällen, Jämtlands fjälltrakter samt södra Lapplandsfjällen.
 
Normala snömängder fanns i hela Norrlands skogsland, norra Lapplandsfjällen, Östergötland samt norra Småland. I övriga delar av landet var snötillgången mindre än den normala för årstiden.

Grundvattennivån

Grundvattennivåerna sjönk i genomsnitt med ett tiotal cm i Götaland och i Svealand medan de steg 10 - 20 cm i större delen av Norrland. I normala fall brukar nivåerna sjunka i hela landet vid den här tiden på året.
 
För årstiden höga nivåer återfanns i de västra delarna av Norrland, samt i de västra delarna av Svealand och Götaland. I sydöstra Norrland, i Blekinge och östra Skåne var nivåerna under de normala.