Februari 2005 - Vattenföring, markvatten och grundvatten

Stora delar av landet var snötäckt. I Norrland steg grundvattennivån med 10 - 20 cm, i normala fall brukar nivåerna sjunka i hela landet vid den här tiden på året.

Vattenföring

I vattendragen i norra Sverige har vattenföringen varit låg men för årstiden normal. I vattendragen i södra Sverige har vattenföringen varit nära den normala.

Snötillgången

Stora delar av landet var nu snötäckt. Större snömagasin än normalt för årstiden fanns i Dalafjällen, Härjedalsfjällen, Jämtlands fjälltrakter samt södra Lapplandsfjällen.
 
Normala snömängder fanns i hela Norrlands skogsland, norra Lapplandsfjällen, Östergötland samt norra Småland. I övriga delar av landet var snötillgången mindre än den normala för årstiden.

Grundvattennivån

Grundvattennivåerna sjönk i genomsnitt med ett tiotal cm i Götaland och i Svealand medan de steg 10 - 20 cm i större delen av Norrland. I normala fall brukar nivåerna sjunka i hela landet vid den här tiden på året.
 
För årstiden höga nivåer återfanns i de västra delarna av Norrland, samt i de västra delarna av Svealand och Götaland. I sydöstra Norrland, i Blekinge och östra Skåne var nivåerna under de normala.

Grundvattennivån 15 februari 2005 enligt SGU
Grundvattennivån 15 februari 2005 enligt SGU Förstora Bild
Snötäckets beräknade vattenvärde 21 februari 2005
Snötäckets beräknade vattenvärde 21 februari 2005 Förstora Bild