Februari 2005 - Vattenstånd och vågor

De högsta vågorna på södra Östersjön, 2-4 m, orsakades den 23 av hård ostlig kuling. Vattenståndet var under första hälften av månaden i allmänhet högt i Bottniska viken, något över medelvatten i norra Östersjön och omkring medelvatten i södra Östersjön.

Höga vågor

Friska till hårda syd- eller sydvästvindar dels den 4 och dels den 10 orsakade ca 2 m höga vågor på Bottenviken, 2-3 m på Bottenhavet och 3-5 m på norra Östersjön samt 2-3 m på västkusten.

Ett intensivt lågtryck över södra Östersjön den 13-14 medförde ostliga eller nordostliga hårda vindar och 2-4 m höga vågor vid svenska kusten i norra Östersjön. Men de högsta vågorna på södra Östersjön, 2-4 m, orsakades den 23 av hård ostlig kuling.

Högt vattenstånd i Östersjön sjönk successivt till under medelvatten

Vattenståndet var under första hälften av månaden i allmänhet högt i Bottniska viken, något över medelvatten i norra Östersjön och omkring medelvatten i södra Östersjön. Lågtryck rörde sig på nordliga banor och skapade friska sydvästvindar i norr.

Vid två tillfällen dels den 4 och dels den 10 nådde vattenståndet 80-100 cm över medelvatten i Bottenviken. Nivån var däremot relativt låg i södra Östersjön, där minimum noterades den 10 i samband med sydvästliga kulingvindar.
 
Därefter sjönk nivån i norr och vattnet försköts söderut. Efter den 21 växte ett högtryck till över norra Skandinavien och tillsammans med nordliga vindar sjönk vattenståndet till -50 cm i Bottenviken.

I Östersjön steg vattenståndet tillfälligt och i södra Östersjön nåddes maximum den 23. Ostliga eller nordostliga vindar över södra Sverige medförde lågt vattenstånd på västkusten och vattnet i Östersjön strömmade norrut genom Öresund och Bälten.