Februari 2005 - Is och temperatur i havet

Fram till den 10 var issituationen mycket lindrig och istäcket täckte i stort sett bara skärgården i Bottenviken. Sista veckan i februari skärptes dock kylan i samband med nordliga vindar och den 24 var Bottenviken och Norra Kvarken täckta med is.

Snabb isläggning i slutet av månaden

Issituationen var fram till den 10 februari mycket lindrig. Isen täckte i stort sett endast skärgårdarna i Bottenviken och skyddade vikar söderut till mellersta Östersjön, samt i Mälaren och Vänern.

Dock fanns ett sammanpackat isbälte utanför kusten nordost om en linje Malören - Hailuoto. Från den 11 blev vädret långsamt kallare och när vinden avtog började is bildas längs Bottenvikens kuster. Isläggningen gick sedan snabbt.

Den 17 fanns endast ett öppet område i centrala Bottenviken från i höjd med Skellefteå till Holmöarna. Södra isgränsen gick nära Sydostbrotten.

Ett tillfälligt avbrott med sydliga och mildare vindar den 18-19 medförde att den tunna isen packades samman i norr och det öppna området vidgades.

Sista veckan i februari skärptes kylan i samband med nordliga vindar och den 24 var Bottenviken och Norra Kvarken täckta med is, som växte till i tjocklek och sköt ihop. Isen bredde även ut sig söderut längs kusten till Öregrund och på finska sidan till Åland.

Nyis bildades också i inre skärgårdarna i norra och mellersta Östersjön och i Vänern. Även Finska viken och Rigaviken täcktes av is den 28. Vattentemperaturen i övriga farvatten sjönk i allmänhet till omkring den normala.

Karta över isutbredning och ytvattentemperatur i havet 15 februari 2005
Isutbredning och ytvattentemperatur i havet 15 februari 2005 Förstora Bild
Karta över isutbredning och ytvattentemperatur i havet 28 februari 2005
Isutbredning och ytvattentemperatur i havet 28 februari 2005 Förstora Bild