December 2006 - Nederbördsrik inledning och rekordvarmt

Sydvästliga vindar dominerade under december, vilket gav en rekordvarm julmånad. Inledningsvis kom lågtrycken i en strid ström, varvid det föll mycket nederbörd i västra Götaland och Svealand som orsakade höga flöden i vattendragen där. Efter den 17 avtog nederbörden i söder, istället föll en del snö i de nordvästra fjällen. Delar av ostkusten, utom längst i norr, har däremot fått små nederbördsmängder. Snötäcke fanns oftast bara i fjällen och i norra Norrlands inland. Månaden blev relativt solrik i Östersjölandskapen, där Visby, med startår 1952, fick decemberrekord i solskenstid då 63 timmar uppmättes.

Temperatur och nederbörd

Temperatur i havet

Vattenstånd och vågor

Vattenföring, markvatten och grundvatten

Blåst, regn och värmerekord

Typiskt för första halvan av månaden var att ett lågtryckscentrum nära Island eller över Norska havet styrde in de vandrande lågtrycken och dess nederbördsområden på banor över södra Sverige och vidare norrut över landet.

Ett intensivt lågtryck gav orkanvindar i Stekenjokk mellan den 1 och 2. Den maximala medelvinden var 42 m/s och den maximala byvinden 49 m/s strax före midnatt.

En front i samband med lågtrycket gav snö i de nordligaste delarna av landet. Sydvästliga vindar förde upp mycket mild luft över Sverige och det föll mycket regn främst i västra Götaland och Svealand.

Redan den 1 kom omkring 10 mm utmed västkusten och den 2 ännu mer, som mest 34 mm i Eftra, Halland.

På kvällen den 3 drog ett nytt nederbördsområde in från väster för att den 4 fortsätta snabbt mot nordost över landet. Nederbörden föll som regn i söder och övergick till snö i Norrland.

På kvällen kom ytterligare ett mindre nederbördsområde in över västra Svealand och nordvästra Götaland och drog därefter upp över landet den 5 och 6. Stora nederbördsmängder föll i Bohuslän, Dalsland och Värmland, t ex fick Uddevalla 34 mm.
 
Framstötarna av mildluft innebar att gamla rekord i maximitemperatur, från 1953 och 1977, slogs på en del håll på kvällen den 5, då bl a Karlshamn hade 12.7° och den 6 då Norrköping hade 13.3°, vilket även blev månadens högsta temperatur i landet.

Rikligt med regn gav höga flöden

Nya lågtryck och nederbördsområden följde i stort sett samma banor över landet från den 7 till den 17. Nederbörden blev extra kraftig i sydvästra Sverige.

På omkring 24 timmar föll 50-90 mm i ett stråk från det inre av södra Halland upp mot Bohuslän, bl a fick Mollsjönäs och Fotskäl i västra Västergötland 91 respektive 84 mm den 11-12.
 
I denna del av landet hade det kommit mycket nederbörd ända sedan oktober och följden blev höga flöden i flera vattendrag.

Den 14-15 blev det åter rekordmilt främst i västra Svealand och sydöstra Norrland. Man får gå tillbaka till 1953 för att finna ett år med jämförbara höga temperaturer i detta område.

På några platser såsom i Delsbo, Söderhamn och Gävle slogs rekorden sedan startår medan man i t ex i Västerås och Karlstad upplevde sin näst varmaste decemberdag.

Detta rekordvarma dygn gjorde ett lågtryck över Bottenviken att natten till den 15 blev blåsig i södra delen av landet. Byvindarna var allmänt över 21 m/s runt hela Götalands kuster.

Medelmolninghet under december 2006
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under december 2006 Förstora Bild
Karta med soltimmar under december 2006
Antal soltimmar i december 2006 Förstora Bild

Slut på regnandet

Den 18 etablerade sig ett högtryck över Brittiska öarna med en högtrycksrygg över Skandinavien. Mild luft strömmade upp från Atlanten och över Norska havet, där vinden gick över på nordväst.

Detta gav snöbyar i fjällen, som också fick ihållande nederbörd den 19-20 då fronter passerade. De nådde ända ner till Götaland men den lilla snö som föll smälte så gott som direkt.

Högtrycksryggen gav tidvis lugnt och klart väder under nätterna, varvid månadens lägsta temperaturer noterades på många håll den 19-20, t ex -2.2° i Stockholm.

Detta är ett extremt högt värde på en minimitemperatur för december i vår huvudstad. Den lägsta temperaturen i landet blev -30.9° den 20 i Naimakka.

Som en följd av det tidigare långvariga regnandet inträffade ett skred mellan Munkedal och Uddevalla vid 19-tiden den 20.

Rekordmilt i norr

Högtrycket över Brittiska öarna bestod och västvindar fortsatte att föra in mildluft och fronter från Atlanten.

Mest nederbörd föll nu i de västra fjällen och i Norrland registrerades på flera håll månadens högsta temperaturer, med bl a 7.7° i Kvikkjokk-Årrenjarka den 21.

På själva julafton nåddes de högsta temperaturerna utmed delar av Norrlandskusten, där bl a Sundsvall med 10.5° noterade sin högsta decembertemperatur sedan 1990.
 
Under juldagen strömmade lite kallare luft ner över landet, men det var endast längst i norr som det föll lite snö.

Den 28 gjorde kalluften åter en kortvarig framstöt, varvid delar av Norrlandskusten fick månadens lägsta temperaturer, bl a hade Umeå -12.6° den 30.

På eftermiddagen den 30 svepte ett lågtryck och dess nederbördsområde in från väster och vidare upp över landet.

I dess släptåg följde ett mindre lågtryck som den 31 berörde de sydligaste delarna av Götaland med nederbörd och kraftig vind.

Längst i norr föll ännu lite nederbörd. De efterföljande milda västvindarna präglade nyårsaftonens väder.

Snödjupskarta för 15 december 2006
Snödjupskarta för 15 december 2006 Förstora Bild
Snödjupskarta för 31 december 2006
Snödjupskarta för 31 december 2006 Förstora Bild