December 2006 - Is och temperatur i havet

Avkylningen av ytvattnet avstannade. Ännu på nyårsaftonen var det helt isfritt till sjöss även i nordligaste Bottenviken och någon isbrytarassistans har hittills inte behövts. Detta är mycket ovanligt och har inte inträffat sedan isvintern 1972/73.

Fortsatt höga vattentemperaturer, därmed extremt lindrigt isläge

De dominerande sydvästvindarna över Skandinavien medförde att avkylningen av ytvattnet avstannade. Temperaturen under månaden som helhet låg cirka 1.5 grader över normalt i de norra farvattnen och upp till 2.5 grader över i södra Östersjön och på västkusten.

Nya decemberrekord noterades vid Hoburgen, Trelleborg och Koster. De tunna isarna i norra Bottenvikens innerskärgårdar förblev till en början oförändrade men växte något i tjocklek och utbredning i samband med en köldknäpp mellan den 16 och 19.
 
Ett nyistäcke bildades då närmast utanför skärgårdarna men upplöstes snabbt. Ännu på nyårsaftonen var det helt isfritt till sjöss även i nordligaste Bottenviken och någon isbrytarassistans har hittills inte behövts. Detta är mycket ovanligt och har inte inträffat sedan isvintern 1972/73.

Karta över isutbredning och ytvattentemperatur i havet 14 december 2006
Isutbredning och ytvattentemperatur i havet 14 december 2006 Förstora Bild
Karta över isutbredning och ytvattentemperatur i havet 1 januari 2007
Isutbredning och ytvattentemperatur i havet 1 januari 2007 Förstora Bild