December 2006 - Vattenstånd och vågor

December var en mycket blåsig månad, de maximala vågorna nådde då hela 9.2 meter. Höga vattenstånd i både Östersjön och i Västerhavet dominerade under den första halvan av månaden.

Höga vågor

December var en mycket blåsig månad med kulingvindar mellan sydväst och väst vid ett antal tillfällen.

De allra högsta vågorna bildades den 11. På Bottenhavet uppmättes denna dag 2.6 meter och på norra Östersjön vid Huvudskärsbojen 5.0 meter med en maximal våghöjd på 8.8 meter.

Som vanligt var det Bohuskusten som drabbades allra värst. Vid två tillfällen, den 11 respektive den 30 steg medelvåghöjden till 6.0 meter. De maximala vågorna nådde då hela 9.2 meter

Höga vattenstånd i december

Kraftiga sydvästliga vindar och höga vattenstånd i både Östersjön och i Västerhavet dominerade under den första halvan av månaden i samband med ett flertal omfattande lågtryck ute på Norska havet. Längs Bohuskusten varierade vattenståndet mellan +50 och +100 cm.

De höga nivåerna i havet skapade den 11-15 problem med översvämningar i Västsverige då det samtidigt var mycket höga flöden i många vattendrag på grund av de stora nederbördsmängderna.

Även i Bottenviken steg vattnet i medeltal från +40 cm till cirka +100 cm, toppnoteringen +133 cm nåddes den 11. Andra halvan av månaden präglades av mer variabelt väder med tillfälliga högtrycksryggar.

De höga nivåerna i Bottniska viken och i Östersjön fortsatte dock. Högsta värdet längs västkusten, +104 cm i Kungsvik, uppmättes på nyårsafton.