Augusti 2005 - Blött - men värmen återkom

Lågtryck med delvis kraftiga regnväder kännetecknade augustivädret fram till mitten av månaden. Landets mellersta och östra delar fick mest nederbörd och i Dalarna föll omkring 100 mm på ett par veckor. I samband med åskväder iakttogs ovanligt många tromber. Ett riktigt utbrott av sådana inträffade den 7 på Öresund och södra Kattegatt. Från mitten av månaden blev vädret mest högtrycksbetonat och värmen återkom ungefär samtidigt som skolorna började. Den 20 och 21 nådde temperaturen 29° i södra Skåne. På de flesta håll blev nederbörden över den normala. Så gott som hela landet fick dessutom ett litet eller måttligt temperaturöverskott trots ruskvädret i början.

Temperatur och nederbörd

Temperatur i havet

Vattenstånd och vågor

Vattenföring, markvatten och grundvatten

Regn och tromber

Regn- och åskskurar förekom den 1 i landets södra halva, men dagen därpå passerade en högtrycksrygg snabbt österut.

Längst i norr var nätterna kyliga och frost förekom i Lappland med som lägst -3° i Mierkenis nordväst om Arjeplog den 3.

Samma dag försköts ett omfattande lågtrycksområde från Färöarna mot mellersta Skandinavien.

Södra och mellersta Norrland fick först känning av detta i form av delvis kraftiga åskskurar den 4.

Ett dellågtryck började fördjupas vid Jylland den 5 och dagen därpå föll tämligen stora regnmängder i sydvästra Götaland med t ex 41 mm i Torup i Halland.

På eftermiddagen aktiverades en till lågtrycket hörande kallfront över nordöstra Götaland. Bl a fick delar av Sörmland rikligt regn och tromber orsakade trädfällning.

Regnet drog vidare åt norr och nordväst och i södra och västra Dalarna föll på de flesta håll drygt 50 mm den 6-7. I Sälen uppmättes hela 92 mm på ett par dygn varvid Västerdalälven steg kraftigt.

I Götaland förekom åskskurar den 7-8 och i samband med dessa iakttogs extremt många och ovanligt välutvecklade tromber främst på södra Kattegatt och Öresund, bl a en nära Höganäs.

Den 8 låg det mer sammanhängande regnet över Ångermanland och norra Jämtland som fick 20-40 mm.

Oväder från sydost

Samma dag bildades ett för årstiden mycket djupt lågtryck över Ukraina och Vitryssland. Det rörde sig åt nordväst och den 9 hade det sitt centrum i Litauen där lufttrycket nådde ner till cirka 985 hPa.

På två dygn föll enorma 180 mm i Kaliningrad och även Helsingfors fick, mitt under pågående VM i friidrott, smaka på ovädret i form av våldsamma åskskurar.
 
Tillhörande varmfrontsregn nådde sydöstra Sverige den 9, men väl så mycket regn föll längs den efterföljande kallfront, som den 10 sträckte sig genom hela landet.

På ett par dygn fick västra Dalarna 15-40 mm, medan de starkaste åskvädren berörde Götaälvdalen, Dalsland och delar av Tornedalen.

Den varma luften nådde alltså tillfälligt in över främst Norrland den 9, där Forse och Junsele i Ångermanland hade 26°. Ovädret försvagades sedan men gav ändå upphov till skurar den 11-12.

Efter allt regnande i Dalarna förvandlades Avestaforsens brus till ett öronbedövande dån natten till den 13, när en fångdamm brast och spolierade flera månaders arbete med ombyggnad av en kraftstation.

Södra och mellersta Götaland fick på en del håll ihållande regn den 13 varvid 37 mm uppmättes på Tomtabacken.

Medelmolninghet under augusti 2005
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under augusti 2005 Förstora Bild
Karta med soltimmar under augusti 2005
Antal soltimmar i augusti 2005 Förstora Bild

Högtryck

Från den 17 började ett högtryck, som närmade sig från söder, få ett allt större inflytande på vädret i Sverige. Till en början var nätterna kyliga och i Grundforsen i västra Dalarna uppmättes -1° samma dags morgon.

Men under perioden 17-24 uppmättes varje dag någonstans i landet högsommarvärme med minst 25° under eftermiddagarna.

Värmen kulminerade den 20 och 21 när det i Lund respektive Malmö uppmättes 29°, månadens högsta temperatur.

Inte ens i södra Sverige gav dock högtrycket enbart sol. Framför allt den 18 låg dimmoln kvar en stor del av dagen, ja t o m hela dagen i Vänerområdet.

Även fjällen hade periodvis mer moln och även nederbörd, framför allt den 22-23, när högtrycket gav vika över norra Sverige. I nordvästra Jämtland och sydvästra Lappland föll då 25-50 mm regn.

Oväder i norra Norrland

Ett mycket djupt lågtryck med omkring 960 hPa i centrum befann sig nära Färöarna den 24.

Dagen därpå gav tillhörande nederbördsområde regn i hela landet med lokalt uppåt 40 mm bl a i västra Småland, på Tjörn samt i norra Uppland.

Efter en viss avmattning av regnet på förmiddagen den 26 förstärktes det åter under kvällen över norra Norrland och under natten till den 27 föll mycket stora regnmängder från Västerbotten och åt nordväst genom Lappland.

Exempelvis fick Arvidsjaur 52 och Katterjåkk 55 mm. I anslutning till det kraftiga regnet och ett mindre men intensivt lågtryck blåste det hårda vindbyar med t ex 22 m/s i Ylinenjärvi i Norrbotten och 28 m/s vid Stora Sjöfallet.

Mängder av träd fälldes och som mest var bortåt 7000 hushåll utan ström. Värst drabbades Gällivare och Pajala.

I västvinden över södra Sverige föll bortemot 45 mm regn i inre Halland den 26-27. Ett djupt lågtryck passerade sedan norr om Sverige och gav blåsigt väder den 30, medan månadens sista dag bjöd på strålande sol.

Karta över åskdagar augusti 2005
Åskdagar under augusti 2005 Förstora Bild
Karta över totalt antal blixtar augusti 2005
Totalt antal blixtar augusti 2005 Förstora Bild
bildtest