Augusti 2005 - Vattenstånd och vågor

Närmast Bohuskusten steg vattnet den 30 till mellan 70 och 80 cm över medelvattennivån, för att samma dag snabbt sjunka med en meter till cirka 25 cm under medelvatten. Inga höga vågor uppmättes under de första tre veckorna frånsett den 10, då 3- metersvågor tillfälligt bildades på södra Bottenhavet.

Höga vågor

Inga höga vågor uppmättes under de första tre veckorna frånsett den 10, då 3- metersvågor tillfälligt bildades på södra Bottenhavet.

Från och med den 25 blev emellertid vädret blåsigare i samband med ett lågtryck på Norska havet med sydvästliga till västliga kulingvindar i så gott som samtliga svenska farvatten. Våghöjden blev cirka 2.5 meter på norra Östersjön denna dag.

Månadens toppnotering på Bohuskusten inträffade den 29 med 3.0-3.5 meter i samband med västlig kuling från ett omfattande lågtryck utanför Lofoten

Vattenståndet högst i norr

Vattenståndet i Bottniska viken samt i norra och mellersta Östersjön höll sig till största delen över medelnivån och variationerna var här mestadels små.

I samband med ett par ganska intensiva lågtryck ute på Norska havet i slutet av månaden (och därmed blåsigare väder) steg dock vattennivåerna i norr. Månadens högsta värde, +73 cm i Kalix, inträffade den 27.

Den 26-27 sjönk samtidigt vattenståndet i södra Östersjön till mellan –15 och –20 cm. Längs västkusten varierande vattenståndet mer, delvis på grund av tidvatteneffekterna.
 
Närmast Bohuskusten steg vattnet den 30 kortvarigt till mellan 70 och 80 cm över medelvattennivån, för att senare samma dag snabbt sjunka med en meter till cirka 25 cm under medelvatten