Augusti 2005 - Temperatur i havet

Temperaturöverskotet från juli på 1-2 grader fortsatte i norra Östersjön och Bottniska viken. I de södra delarna i Östersjön strömmade kallt djupvatten upp och ytvattentemperaturen var 5-7 grader lägre än normalt.

Lokala "kallhål"

Juli månads temperaturöverskott på 1-2 grader fortsatte under större delen av månaden i norra Östersjön och på Bottniska viken.

I Östersjöns södra delar strömmade dock kallt djupvatten upp och ytvattentemperaturen var kring den 10 tillfälligt hela 5-7 grader lägre än normalt i ett stråk från Skånes sydkust till södra Gotland!

De för årstiden låga vattentemperaturerna i sydligaste Östersjön bestod sedan månaden ut medan mer normala värden uppmättes vid Hoburgen. Ännu en period med så kallad uppvällning inträffade den 29-31, denna gång längs Bottenvikskusten.
 
Det varma ytvattnet fördes då över till den finska sidan och temperaturen på mätstationen Furuögrund sjönk med cirka 5 grader på två dagar.

Karta över ytvattentemperatur i havet 15 augusti 2005
Ytvattentemperatur i havet 15 augusti 2005 Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 29 augusti 2005
Ytvattentemperatur i havet 29 augusti 2005 Förstora Bild