September 2014 - Varm världen över

Ännu en i raden av globalt varma månader passerade. Den 26 rapporterades 35° i södra Kanada vilket är ett exceptionellt värde för att vara så sent på året. Den 24 slogs nytt absolut värmerekord i Jakarta (startår 1866) på Indonesien. Den 15 nådde orkanen Edouard kategori 3 på Saffir – Simpsonskalan och bröt därmed en nära nog rekordlång svit utan någon ”major hurricane” på Atlanten. Kraftigt regn föll i Frankrike den 16-18 och i USA slogs lokala dygnsnederbördsrekord för stationer med mer än 100-åriga mätserier.

Global temperaturanomali september 2014
Avvikelse från normal månadsmedeltemperatur (referensperiod 1961-1990) i september 2014. Förstora Bild

Europa

Höstmånaden september bjöd på varmt väder över hela kontinenten med i allmänhet 1-2 graders överskott. De största avvikelserna återfanns på Island där månaden var 2-4 grader varmare än normalt. Månaden var också extremt torr i Storbritannien.

Medellufttryck över Europa i september 2014.
Medellufttryck över Europa i september 2014. Förstora Bild

Månadens mest dramatiska väderhändelse i Europa utspelades i Frankrike där mycket kraftigt regn den 16-18 orsakade översvämningar som krävde minst fyra dödsoffer. I Saint-Gervais-sur-Mare föll 180 mm på två timmar på kvällen den 16. Samma kväll föll 273 mm på fem timmar i Montdardier. Den största totalmängden under de här dygnen fick Saint-Gervais-sur-Mare där det föll 468 mm under 36 timmar. Detta motsvarar 40% av stationens totala årsnederbörd.

I slutet av månaden var det dags för ett nytt skyfall i Frankrike. Denna gång var det Montpellier i södra delen av landet som drabbades hårdast. Där fick man den 29 ta emot 301 mm på 24 timmar varav 253 mm på tre timmar. Nämnas kan att 184 mm föll på 2 timmar vilket alltså var en större mängd än två veckor innan.

Kraftigt regn i södra Frankrike den 28-30 september.
Mycket stora regnmängder föll i södra Frankrike den 28-30 september. I Montpellier föll mer än 250 mm. Källa: Meteo France. Förstora Bild

Ett annat mer modest skyfallsregn drabbade den östra delen av den danska ön Bornholm den 13. Stationen Nexø Vest fick då 88 mm regn på 12 timmar.

Nordamerika

I början av månaden var det ovanligt varmt i sydvästra USA. I Texas hade Alpine 40,0° den 2 vilket därmed slog det gamla septemberrekordet på 38,3° från 1930. Mätningar i Alpine har pågått i 114 år. September som helhet uppvisade de största överskotten i just sydvästra USA där det lokalt var 4-5 grader varmare än normalt. I övriga delar av Nordamerika blev det temperaturöverskott på i allmänhet 0-2 grader.

Den 25-26 rapporterades för årstiden extremt höga temperaturer i norra USA och Kanada. Swan River i delstaten Manitoba i Kanada rapporterade den 26 hela 35,1°. Enligt klimatologen Maximiliano Herrera är detta sannolikt den högsta temperatur som uppmätts så långt norrut i världen så sent på året. I Regina i delstaten Saskachewan nådde temperaturen den 25 hela 33,1° vilket märkligt nog är deras högsta temperatur under hela 2014. Detta förhållande torde vara mycket ovanligt för dessa breddgrader.

Över Atlanten fortsatte de atmosfäriska förhållandena att vara ogynnsamma för bildning av tropiska cykloner. Två stormar, Dolly och Edouard bildades dock. Dolly bildades den 1 i den sydvästra delen av Mexikanska Golfen och drog den 3 in över Mexiko som en tropisk storm. Edouard å sin sida höll sig hela tiden ute över öppet hav, långt från land. Den 16 nådde Edouard kortvarigt kategori 3 på den femgradiga Saffir – Simpsonskalan. Därmed bröts en extremt lång period utan någon så kallad ”major hurricane” på Atlanten (kategori 3-5 på Saffir – Simpsonskalan). Den senaste ”major hurricane” på Atlanten var Sandy som den 26 oktober 2012 kortvarigt nådde kategori 3.

Fyra tropiska orkaner (Norbert, Odile, Polo och Rachel) bildades i östra Stilla havet. Av dessa var Odile kraftigast och nådde kategori 4 på den femgradiga Saffir – Simpsonskalan. Den 15 nådde Odile land i Baja California. Sedan regelbunden statistik började föras över tropiska cykloner i östra Stilla havet 1949 är det bara en orkan, Liza 1967, som varit lika intensiv när den nått land i Baja California.

Både Norbert och Odile förde med sig fuktig luft in över sydvästra USA. I samband med detta föll lokalt rekordstora regnmängder. I Phoenix Sky Harbor uppmättes då 84 mm den 8 vilket var den största dygnsnederbördsmängden som observerats där sedan mätningarna inleddes 1923. Det kraftiga regnet i den normalt sett torra staden gav upphov till översvämningar där. Värt att notera är att allt regn föll under sammanlagt 12 timmar.

Den 18 fick man i sydvästra USA känna av resterna från Odile. Hachita i New Mexico och Pearce, Paradise samt Jerome (samtliga tre i i Arizona), alla med mer än 100-åriga mätserier, slog sina gamla dygnsrekord för september.

Inte bara sydvästra USA fick känna av kraftiga regn

Samma dag som kraftigt regn från resterna av Norbert föll i sydvästra USA, den 8 september, föll ännu större mängder längre österut. I den amerikanska delstaten Virginia föll 310 mm i Isle of Wight County på 24 timmar.

Kring den 10 öste regnet ner i delar av centrala USA, huvudsakligen delstaterna Illinois, Missouri och Iowa. Flera stationer med mer än 100-åriga mätserier slog då sina gamla dygnsnederbördsrekord för september. I Rushville (Illinois) och Monroe (Missouri) var detta även den största dygnsmängden oavsett månad.

Det torkdrabbade Kalifornien fick också lokalt ta emot en del nederbörd i slutet av månaden. Den 27 uppmättes en dygnsmängd på 81 mm i Yosemite Park vilket tangerade septemberrekordet från 1959. Nederbördsmätningar i Yosemite finns sedan 107 år tillbaka.

Under månadens avslutande dygn, den 28-30 föll lokalt stora mängder i gränsområdet mellan Nebraska och South Dakota. Alliance i Nebraska med 119 års mätningar på nacken upplevde då sitt absolut regnigaste dygn oavsett månad då 76 mm föll den 30.

Två köldrekord noterades också

För ovanlighetens skull rapporterades även två köldrekord för september månad. I Jackman i delstaten Maine sjönk temperaturen den 19 till -8,3° vilket därmed slog det tidigare månadsrekordet på -6,7° från 1980. Den 26 slog Cuthbert i Georgia (+4,4°) sitt gamla rekord på 5,0° från 1967. Temperaturmätningar från Jackman och Cuthbert finns sedan 117 år respektive 109 år och framåt.

Asien

Månaden blev mild i större delen av Asien med de största överskotten i nordöstra Iran, Afghanistan samt södra Turkmenistan. Den 24 rapporterade Jakarta på Indonesien 37,0° vilket är den högsta temperatur som över huvud taget uppmätts där sedan mätningarna inleddes 1866.

De inre delarna av centrala Sibirien var det enda området i världen där mer utbredda temperaturunderskott förekom och där var temperaturavvikelsen 1-2 grader lägre än normalvärdet från 1961-1990. 

I månadens inledning drabbades Pakistan av omfattande översvämningar i samband med kraftiga monsunregn. Huvudstaden Islamabad fick den 4 sammanlagt 298 mm på 24 timmar. Normalt faller det 111 mm där under hela september månad.

Fem tropiska cykloner bildades under månaden. Den tropiska orkanen Kalmaegi (kategori 1) drog den 14 in över norra Filippinerna för att sedan den 16 nå in över över södra Kina med kraftigt regn. Dagupan i norra Filippinerna fick den 14 sammanlagt 398 mm på 24 timmar. En ännu större regnmängd på 823 mm uppmättes den 21 i Xidawushan i Taiwan då den tropiska stormen Fung-Wong passerade landet.

På månadens sista dag observerades ett rekordtidigt snöfall i den östryska staden Vladivostok. Samtidigt uppmättes den lägsta temperaturen där på minst 50 år då temperaturen sjönk till +1,3° som lägst. Det förra septemberrekordet på +2,2° var från 1964. 

Arktis

Medelisutbredning i Arktis september 2014
Den genomsnittliga utbredningen av havsis i september 2014 blev 5,28 miljoner km². Den lila linjen indikerar medianen av havisens utbredning för september 1981-2010. Källa: National Snow and ICe Data Center (NSIDC). Förstora Bild

Havsisen i Arktis nådde den 17 sitt årliga säsongsminimum för att därefter åter börja växa till. Årets minimum blev enligt amerikanska National Snow and Ice Data Center det sjätte lägsta sedan regelbundna satellitmätningar över havsisens utbredning i Arktis inleddes 1979. Nordostpassagen, som öppnades i början av augusti, fortsatte även att vara öppen under hela september. Nordvästpassagen däremot förblev huvudsakligen blockerad av is under månaden. Dock var det mycket nära att Nordvästpassagen öppnades helt.

Sydamerika

Den för Sydamerikas del första vårmånaden september blev, precis som den avslutande vintermånaden augusti, på många håll varm. I Paraguay, norra Argentina samt större delen av Brasilien var månaden mycket varm med temperaturöverskott på lokalt 5 grader.

Afrika

Varmt väder dominerade i Afrika. Detta gällde särskilt Nordafrika där överskotten i delar av Algeriet var 4-5°. För större delen av både Tunisien och Algeriet var detta den varmaste septembermånaden som observerats där enligt klimatologen Maximiliano Herrera.

Australien/Oceanien

Varmt vårväder dominerade över stora delar av Australien. I delstaten Western Australia blev det den näst varmaste septembermånaden efter 1981. Delstatens medelmaximitemperatur blev till och med den högsta som observerats där. För några stationer med mer än 100 års mätningar var månaden rekordvarm. Den 20-21 rapporterades för årstiden extremt höga temperaturer i delstaten. Perth uppmätte den 20 hela 34,2° vilket var en klar putsning av stationens gamla septemberrekord på 32,7° från 1918. Temperaturmätningar i Perth inleddes 1899.

Tasmanien hade sin femte varmaste september. I Hobart där mätningar har pågått sedan 1882 blev månaden rekordvarm. Delstaten Victoria i sydöstra delen av landet hade en mycket eller extremt torr månad. Flera stationer med mer än 100-åriga mätserier, däribland Yan Yean (158 års mätningar) och Kinglake West (131 års mätdata) slog sina gamla månadsrekord. I Rochester gick man mot strömmen då man den 25 fick 68 mm regn vilket överträffade det 98 år gamla dygnsnederbördsrekordet för september med bred marginal. Även i Southern Australia var månaden extremt torr på sina håll. Angaston fick bara 1,6 mm under hela månaden. Därmed överträffades stationens septemberrekord från 1885. Även flera andra stationer med långa mätserier slog sina rekord.

Antarktis

Havsisen runt Antarktis höll sig på rekordhöga nivåer under hela månaden. För tredje året i rad slogs nytt rekord i havsisens maximala utbredning. Den 19 september var havsisutbredningen för första gången över 20 miljoner km² enligt amerikanska National Snow and Ice Data Center. Kulmen nåddes några dagar senare, den 22, då havsisen täckte 20,11 miljoner km².

Antarktis havsis
Havsisens utbredning i Antarktis i miljoner km² för åren 2010-2014. Källa: National Snow and Ice Data Center (NSIDC). Förstora Bild

Månadens högsta och lägsta temperaturer samt största nederbörd under 24 timmar

Europa

 • 41,8° den 1 Cordoba, Spanien
 • -15,1° den 12 Capanna Margherita, Italien (4 560 möh)
 • -11,4° den 23 Latnivaara, Sverige (lägsta temperatur för stationer under 1000 möh)
 • 301 mm den 29 Montpellier, Frankrike

Asien

 • 49,6° den 3 Mitribah, Kuwait
 • -22,6° den 28 Vostochnaja, Sibirien
 • 823 mm den 21 Xidawushan, Taiwan

Arktis

 • 15,1° den 7 Narsarsuaq, Grönland
 • -36,2° den 26 Geosummit, Grönland (3 255 möh)
 • -20,6° den 30 Isachsen, Kanada (lägsta temperatur för stationer under 1000 möh)

Nordamerika

 • 48,3° den 16 Death Valley, Kalifornien (USA)
 • -15,6° den 12 Cloud Peak, Wyoming (USA)
 • 310 mm den 8 Isle of Wight County, Virginia (USA)

Sydamerika

 • 41,6° den 10 Puerto Salgar, Colombia
 • -16,4° den 20 Pampa Umalzo, Peru (4 609 möh)
 • 178 mm den 24 Medio San Juan, Colombia

Antarktis

 • 10,1° den 6 Base Esperanza
 • -76,8° den 6 Dome CII (3 280 möh)

Afrika

 • 46,7° den 9 In-Salah, Algeriet
 • -9,4° den 1 Buffelsfontein, Sydafrika
 • 134 mm den 27 Salazie-Village, Reunion (Frankrike)

Australien/Oceanien

 • 41,2° den 30 Curtin Aero, Australien
 • -8,3° den 3 Thredbo, Australien
 • 181 mm den 3 Kosrae, Karolinerna
Globala temperaturextremer
Högsta och lägsta temperaturer samt största nederbördsmängder under 24 timmar i september 2014. Förstora Bild

Källor:

- Analyser och observationer från de nationella meteorologiska institutens webbsidor samt från det ordinarie globala observationsutbytet.
- Maximilano Herrera