Mars 2018 - Kallt i större delen av Europa

Stora delar av Europa upplevde en kall marsmånad. Ett undantag var det sydöstra hörnet som låg i en zon med ovanligt varmt väder över stora delar av Nordafrika och södra Asien. Havsisen i Arktis kulminerade på en mycket låg nivå, medan havsisen kring Antarktis växte till rätt snabbt.

Global temperaturanomali

Global temperaturanomali i mars 2018
Global temperaturanomali (vänster bild) i mars 2018 samt för Europa (höger bild). Avvikelserna avser normalperioden 1981-2010. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

I medeltal var mars 2018 varmare är långtidsmedelvärdet för perioden 1981-2010. Men bland annat en bred zon med kallt väder över Nordamerika, Europa och Asien gjorde att månaden inte kunde konkurrera med de allra varmaste månaderna under 2016 och 2017.

Månadsvis global temperaturanomali i mars 2018
Månadsvis temperaturavvikelse globalt och i Europa från januari 1979 till mars 2018 jämfört med medelvärdet för 1981-2010. De svarta staplarna visar avvikelsen för respektive marsmånad. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service Förstora Bild

Enligt analysen från Copernicus Climate Change Service var mars 2018 den tredje varmaste marsmånaden efter 2016 och 2017. Mars 2002 och 2010 var i stort sett jämförbara med årets marsmånad.

Det kalla vädret över stora delar av Europa fick till följd att mars 2018 var den kallaste marsmånaden för Europas del sedan 2013.

Europa - Kallt över en stor del av kontinenten

I stora delar av Europa handlade det om kallare väder än normalt under mars. I Ryssland var medeltemperaturen på många håll 3-5 grader under det normala för referensperioden 1961-1990.

Den lägsta temperaturen i Europa under mars rapporterades från Folldal-Fredheim i Norge med -41,8° den 1 mars. Detta var nytt rekord för fylket Hedmark. Nya köldrekord för mars noterades även i fylkena Oppland, Buskerud samt Sogn og Fjordane. Den norska vädertjänsten lägger dock in en kommentar att rekorden i samtliga fall noterats vid relativt nya stationer placerade i kalla områden.

I sydöstra hörnet av Europa var det däremot 1-2 grader varmare än normalt, och liknande temperaturöverskott hade man även på Island.

I OS-staden Sochi i södra Ryssland var det upp till 27,2° den 20 mars. De allra högsta temperaturerna i Europa rapporterades dock från Medelhavsområdet med 30,0° i Falasarna på Kreta den 22, Valencia i Spanien den 28 och Catania på Sicilien den 30.
 

Medellufttryck över Europa i mars 2018.
Medellufttryck över Europa i mars 2018. Förstora Bild

Nederbördrikt i Sydeuropa

Medellufttryckskartan över Europa visar ett markerat lågtrycksområde centrerat längre söderut än vanligt över Brittiska öarna. Detta ledde till en kraftig västlig luftström över sydvästra Europa med mycket nederbörd.

Exempelvis föll lokalt mer än fem gånger så mycket nederbörd som normalt i bergsmassivet Cervennerna i Frankrike.

Nederbördsrikt var det även på Iberiska halvön där Portugal noterade den näst nederbördsrikaste marsmånaden sedan 1931. Den 2 mars rapporterade Grazalema i Andalusien i sydligaste Spanien en dygnsnederbörd på hela 204 mm. Totalt under mars fick man där hela 1 476 mm. Enligt den spanska vädertjänsten är Grazalema genom lokala topografiska förhållanden utsatt för stora regnmängder.

Både i bergstrakter och i mer låglänt terräng förekom på många håll för årstiden ovanligt mycket snö. Exempelvis rapporterade Säntis i Schweiz (2 502 möh) ett snödjup på 596 cm den 30 mars. Följande dygn hade Kredarica i Slovenien (2 514 möh) 550 cm i snödjup.

Under mars drabbades flera länder på Balkan, däribland Albanien och Kroatien, av svåra översvämningar i samband med regn och snösmältning.

Nordamerika - Kallt i mellersta delen

I en zon från sydvästra Kanada till USAs östkust var mars lite kallare än normalt. Både norr och söder därom rådde däremot temperaturöverskott. I norra Kanada och Alaska var det på många håll omkring 5 grader varmare än under referensperioden 1961-1990.

I Mexiko och i Centralamerika raporterade en del stationer temperaturer upp mot 40°. Choluteca i Honduras hade 41,2° den 10 mars.

Den lägsta temperaturen var -46,7° den 16 mars vid Shepherd Bay i norra Kanada.

Under månaden förekom några tillfällen med kraftigt regn över begränsade områden. Puerto Plato i Dominikanska republiken fick 273 mm den 15 mars och i samband med kraftiga regn i den mexikanska delstaten Chiapas föll 265 mm över Ocotepec den 30.

Nederbördsmängder av samma storleksordning förekom i Texas i slutet av månaden. Där fick Pineland 262 mm den 29 mars, vilket är marsrekord i stationens 53-åriga mätserie. Samma dygn fick Huntsville i Texas 157 mm, vilket också är rekord för månaden mars i en mätserie som omfattar 115 år.

Asien – Rekordvarmt i Pakistan

I södra Asien.var det i en bred zon en varm eller mycket varm marsmånad. I Pakistan rådde för årstiden extremt höga temperaturer i slutet av månaden. Då rapporterades 45,5° från Nawabshah den 30 mars och från Padidan och Moen-Jo-Daro den 31. Enligt Pakistans vädertjänst är dessa värden nya värmerekord för mars.

Enligt vädertjänsten i Bahrain hade man där den varmaste marsmånaden sedan mätningar inleddes 1902.

I den norra delen av Asien var det ett mer varierat temperaturmönster med i medeltal aningen kallare väder än normalt på sina håll. Kallast var det i Ilirnej i Sibirien med -51,8° den 14 mars.

Under den tidiga våren råder normalt ännu en rätt torr vintermonsun över stora delar av Asien. Den 9 mars noterade dock flera japanska stationer nya dygnsrekord för månaden. Amagisan rapporterade då 281 mm på 24 timmar.

Arktis – Havsisen kulminerade på låg nivå

Havsisens utbredning i Arktis nådde sitt maximum den 17 mars med 14,48 miljoner km². Detta är den näst blygsammaste maxutbredningen sedan satellitmätningar inleddes 1979. Den minsta maximala isutbredningen inträffade förra året i mars 2017. Den här säsongen är det framför allt i Berings hav mellan Alaska och Sibirien som isutbredningen var ovanligt låg.

Milt väder dominerade för Arktis som helhet under mars 2018. Men zonen med kallt väder över Europa och norra Asien omfattade även stora delar av ryska Arktis. På Svalbard var det dock mildare än normalt, och där har Svalbard lufthavn nu haft 88 månader i rad med temperaturöverskott.

Den högsta temperaturen rapporterades från Nuuk på Grönland med 12,9° den 18 mars.

Den danska stationen Summit (3 200 möh) mitt inne på den grönländska inlandsisen rapporterade -56,9° den 7 mars. Bland stationer på lägre höjd hade Eureka på Ellesmere Island i kanadensiska Arktis -46,9° den 16 mars.

Sydamerika – Svag La Niña

Mars var lite varmare än normalt i främst norra och östra delarna av Sydamerika. 40,4° rapporterades den 7 mars från Pao de Acucar, Brasilien och den 11 från Valledupar, Colombia.

I Stilla havet rådde fortfarande en svag La Nina och vid Perus kust hade några stationer 2-3 grader kallare än normalt för månaden. I Anderna hade den peruanska stationen Chuapalca -10,0° den 30 mars.

Det rapporterades även stora regnmängder från Peru, där Puerto Maldonado fick 214 mm på 24 timmar den 20 mars.

Kraftiga regn och översvämningar förekom även på andra håll, exempelvis i södra Uruguay där Carrasco fick 175 mm på 24 timmar den 18 mars.

Afrika - Dumazile gav skyfall i Madagaskar och Réunion

I framför allt de nordafrikanska länderna var det varmare eller mycket varmare än normalt i mars. I exempelvis Niger, Algeriet och Egypten förekom temperaturöverskott på 4-5 grader vid några stationer.

Varmast var det med 44,5° den 14-15 mars i Matam, Senegal och den 22 i Diffa, Niger.

Vid Algeriets högst belägna väderstation, Assekrem (2 710 möh) sjönk temperaturen till -7,1° den 23 mars.

Den tropiska cyklonen Dumazile orsakade svåra översvämningar i östra Madagaskar i början av månaden. I samband med Dumazile föll även mycket stora regnmängder på den franska ön Réunion, där Grand Îlet enligt den franska vädertjänsten rapporterade hela 965 mm på 24 timmar den 6 mars.

Australien/Oceanien – Marcus och Nora, två kraftiga tropiska cykloner

Både Australien och Nya Zeeland upplevde en varmare månad än normalt. För Australiens del var det den nionde varmaste marsmånaden och i Nya Zeeland den sjätte varmaste.

De högsta temperaturerna rapporterades i slutet av månaden med 45,9° i Roebourne den 28 mars och i Mardie den 29. Detta är den högsta temperatur som observerats i Australien efter södra halvklotets höstdagjämning.

Den lägsta temperaturen rapporterades från Butlers Gorge på Tasmanien med -3,9° den 21 mars.

Tropiska cykloner

Två kraftiga tropiska cykloner berörde Australien under månaden. Den första var Marcus som den 17 mars berörde staden Darwin i nordligaste Australien, och där var den kraftigaste tropiska cyklonen sedan 1974. Marcus fortsatte västerut och utvecklades över öppet hav till årets första kategori 5-orkan.

Den tropiska cyklonen Marcus den 22 mars 2018
Den tropiska cyklonen Marcus den 22 mars 2018. Källa: Joint Typhoon Warning Center Förstora Bild

Den andra tropiska cyklonen var Nora som rörde sig söderut över Carpentariaviken mot norra Queensland. Där föll mycket stora regnmängder med som mest 593 mm i Port Douglas den 25 mars. Totalt under månaden fick man 1 281 mm i Port Douglas. Både dygnsmängden och månadsmängden utgör nytt marsrekord för stationens drygt 120-åriga serie.

Antarktis – Havsisen växte till

Efter säsongsminimum i februari växte isen kring Antarktis rätt snabbt. Utbredningen nådde inte riktigt upp till långtidsmedelvärdet för säsongen, men var i alla fall betydligt större än förra årets rekordlåga utbredning.

Den högsta temperaturen rapporterades från Base Esperanza den 11 mars med 7,4°.

Kallast var det vid Dome A (4 084 möh) med -69,7° den 18 mars.

Isutbredning kring Antarktis 1 januari-8 april 2018
Isutbredning kring Antarktis 1 januari-8 april 2018. Källa: National Snow&Ice Data Center. Förstora Bild

Källor:

Analyser och observationer från de nationella meteorologiska institutens och forskningsinstitutioners webbsidor samt från det ordinarie globala observationsutbytet.