Maj 2020 - Start på orkansäsongen på norra halvklotet

Maj 2020 var enligt Copernicus Climate Change Service globalt sett den varmaste maj som uppmätts. Orkansäsongen startade på norra halvklotet. Som kraftigast blev den tropiska orkanen Amphan som drog in över östra Indien och Bangladesh i mitten av månaden med kraftiga vindar, skyfall och jordskred som följd. I Östafrika fortsatte det falla kraftigt regn och i Victoriasjön noterades de högsta vattennivåerna som uppmätts.

Maj 2020-Global temperaturanomali
Global temperaturanomali (vänster) i maj 2020 samt för Europa (höger). Avvikelserna avser normalperioden 1981-2010. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Enligt Copernicus Climate Change Service var maj 0,63 grader varmare än medelvärdet för en maj månad 1981-2010. Det gör den här majmånaden till den varmaste som har noterats, 0,05 grader varmare än maj 2016 som tidigare hade den högsta noteringen.

Månatlig temperaturanomali
Månadsvis temperaturavvikelse globalt och i Europa från januari 1979 till maj 2020 jämfört med medelvärdet för 1981-2010. De svarta staplarna visar avvikelsen för respektive majmånad. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Europa - Totalt sett något kallare än normalt

Totalt sett var medeltemperaturen för Europa under maj 0,3 grader under det normala jämfört med normalperioden 1981-2010, men med stora skillnader beroende på vart i Europa det rörde sig om. Ett temperaturöverskott var det i den nordöstra delen samt sydvästra delarna. Katalonien hade sin varmaste maj under de senaste 80 åren.

Från Skandinavien ner över Balkan och in över Ukraina och Vitryssland hade vi istället temperaturer under det normala. Det här berodde på att vi mest hade högtrycksbetonat väder över Brittiska öarna som gav en nordvästlig strömning in över Centraleuropa och därmed kall luft här. Samtidigt tog lågtrycken en nordlig bana upp över norra Skandinavien.

Medelluftryck maj 2020
Medellufttryck över Europa i maj 2020. Förstora Bild

Det högtrycksbetonade vädret över Brittiska öarna ledde för Storbritanniens del till den maj med mest antal soltimmar sedan mätningarna startade 1929.

Högst temperatur under månaden uppmättes den 16 maj i Plora på Kreta, Grekland, med 41,8°C. Det här är ett nytt nationellt värmerekord för Grekland under maj månad.

Lägst temperatur uppmättes i Finsevatn, Norge (1210 möh), den 5 maj på -17,4°C. I lägre terräng var det kallast i Kanevka, Ryssland, den 2 maj med -15,1°C. Det blev kallt även i Ungern och den 22 maj uppmättes -3,3°C i Zabar, vilket är den lägsta temperatur som uppmätts i Ungern under den andra halvan av maj, enligt den ungerska vädertjänsten.

Mest nederbörd under månaden noterades i Bagge, Italien, med 130 mm den 16 maj. 

Nordamerika - Två tropiska stormar på Atlanten

Kyligt i öster

Det blev totalt sett en kylig majmånad med temperaturunderskott i centrala och östra Kanada samt i östra USA. I västra Nordamerika och i gränslandet mellan USA och Mexiko var temperaturen istället över eller mycket över det normala och som mest i den västra delen av Alaska.

För årstiden riktigt kall luft rörde sig ner över de östra delarna av USA under den 8-11 maj och på många håll uppmättes, enligt National Weather Service (NWS), rekordlåga temperaturer för årstiden. Bland annat slogs stationsrekord för maj månad i Fort Wayne, Indiana, (startår 1939) och La Guardia flygplats i New York (startår 1939). Den 9 maj rapporterades det om snöfall i Central Park, New York, vilket tangerar det tidigare rekordet för sent snöfall här som sattes 1977.

Det var dock inte i USA som den lägsta temperaturen för Nordamerika under månaden uppmättes utan i Kanada. Här föll termometern ner till -26,0°C i Shepherd Bay samt Kugaaruk den 2 respektive 7 maj. 

Värmebölja i Montreal

Varmast under månaden blev det i Death Valley, Kalifornien USA den 28 maj med 48,9°C. Även i delar av Kanada blev det riktigt varmt i slutet av månaden och i exempelvis Montreal slogs ett nytt värmerekord för maj månad, tillika den näst högsta temperatur som uppmätts här oavsett månad, på 36,6°C den 27 maj.

Arthur-Den första namngivna stormen på Atlanten för säsongen

Den 16 maj bildades den tropiska stormen Arthur utanför Floridas kust och blev den första namngivna stormen på Atlanten 2020. Det här är sjätte året i rad som en tropisk storm bildas innan det officiella startdatumet på orkansäsongen den 1 juni. Arthur rörde sig norrut följande dagar och som närmast land var den utanför North Carolina den 18 maj. Här berördes kustlandet av stormbyar och kraftigt regn. Arthur rörde sig efter det mer åt nordost och försvagades följande dygn.

Innan månaden var slut bildades ytterligare en tropisk storm på Atlanten. Det var den 27 maj utanför South Carolinas kust och den namngavs till Bertha. Bertha rörde sig in över South Carolina följande timmar men försvagades snabbt då den nådde in över land. Det är ovanligt att två stormar har namngivits på Atlanten så här tidigt på säsongen och enligt orkanspecialisten Philip Klotzbach har det endast hänt fyra år tidigare sedan 1851. Nämligen 1887, 1908, 1951 och 2012.

Både South Carolina och North Carolina fick mer nederbörd än normalt under månaden. I South Carolina blev det den fjärde blötaste majmånaden som observerats, medan det i North Carolina blev den tredje blötaste.

Regn som kan kopplas ihop med bildandet av Bertha gjorde att Miami, Florida, fick sin blötaste maj som uppmätts. Även i Chicago, Illinois,blev maj 2020 den blötaste majmånaden som uppmätts.

Månaden avslutades med kraftigt regn i stora delar av Centralamerika och mest nederbörd uppmättes i Nuevo Cuscatlan, El Salvador, med 327 mm den 29 maj i samband med den tropiska stormen Amanda. 

Asien - Amphan drog in över Indien och Bangladesh

Temperatur mycket över det normala i Ryssland

Maj 2020 blev mild på många håll i Asien och störst temperaturöverskott återfanns i Ryssland, där det i delar av Sibirien var ett temperaturöverskott på upp mot 10 grader jämfört med normalperioden 1981-2010. På flera håll i framförallt norra och centrala Ryssland blev månadens medeltemperatur den högsta som någonsin uppmätts under en maj månad enligt den ryska vädertjänsten. Det var inte bara månadsmedeltemperaturen som var ovanligt hög, utan på många platser noterades även den högsta maximala majtemperaturen någonsin. Bland annat i Khatanga i norra Ryssland där temperaturen den 22 maj steg till 25,4°C och det tidigare majrekordet låg på 20,4°C från 2011.

Vongfong och Amphan

Den första tropiska cyklonen på västra Stilla havet för säsongen, tillika den första namngivna stormen på norra hemisfären, bildades den 12 maj och döptes till Vongfong. Den 14 maj rörde den sin in över Filippinerna med kraftiga vindar och skyfall som följd. Precis innan den drog in över land uppmättes vindar på 51 m/s enligt Joint Typhoon Warning Center (JTWC). Vongfong nådde som mest kategori 3 på Saffir-Simpsonskalan.

Lördagen den 16 maj bildades en tropisk storm i Bengaliska viken. Den döptes till Amphan och klassades upp till en kategori 5-orkan under den 18 maj av JTWC. Med centrum ute till havs nåddes vindstyrkor på 75 m/s enligt JTWC. Den 20 maj rörde sig Amphan in över land, närmare bestämt över östra Indien och Bangladesh. Då hade den hunnit försvagas men JTWC estimerade ändå vindar på 43 m/s och kraftigt regn. 

Amphan
Amphan den 18 maj då det var en kategori 5-orkan. Foto University of Wisconsin

Väl inne över land försvagades Amphan snabbt men det kraftiga regnet fortsatte och orsakade översvämningar och jordskred. Mellan den 20 och 26 maj föll det hela 1502 respektive 1358 mm regn i Mawsynram och Sohra, nordöstra Indien, enligt den indiska vädertjänsten. Den största dygnsnederbörden dagarna efter Amphan föll i Khliehriat, Indien, på 521 mm den 27 maj. 

Det var dock inte i samband med Amphan som månadens största nederbördsmängd för Asien noterades. Den uppmättes istället vid Dahansan, Taiwan, den 22 maj på 669 mm. I slutet av månaden föll också stora mängder regn över Oman som orsakade översvämningar, speciellt i de södra provinserna. Omans meteorologiska institut rapporterade att det mellan 27 och 31 maj föll 351 mm i staden Mirbat, 262 mm i Sadah och 202 mm i Salalah.

Värmebölja i Centralasien

Månaden avslutades med riktigt varm luft över Centralasien och allra varmast blev det i Pakistan där det uppmättes 50,6°C i Saheed Banazirabad den 27 maj. Kallast blev det i Batagaj-Alyta, Sibirien, den 4 maj på -23,3°C.

Arktis - Isutbredning under det normala

Isutbredningen för maj 2020 blev den femte lägsta som observerats under en maj månad enligt Copernicus Climate Change Service. Vid månadens slut var isutbredningen mindre än normalt i Barents hav, Tjuktjerhavet, sydöstra Grönland, norra Hudsonbukten och Baffinbukten. Även en något större öppning i isen norr om Svalbard observerades enligt NSIDC.

Temperaturmässigt var det generellt sett något varmare än normalt. I norra Sibirien låg temperaturen under månaden, som tidigare nämnts, mycket över det normala med ett upp till 10 graders temperaturöverskott jämfört med normalperioden 1981-2010. 

Allra varmast blev det den 12 maj i Kangerlussuaq, Grönland, med 19,8°C. Månadens lägsta temperatur uppmättes den 1 maj vid Summit, de inre delarna av Grönland, på -33,2°C. I lägre terräng var det som kallast den 2 maj vid Grise Fjord, Kanada, på -26,0°C.

Maj 2020-temperaturanomali polerna
Temperaturavvikelsen i maj 2020 för Arktis (vänster bild) och Antarktis (höger bild) relativt perioden 1981-2010. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Antarktis - Mer is än de senaste tre åren i maj

Isutbredningen på Antarktis var under det normala, jämfört med normalperioden mellan 1981 och 2010. Ändå var isutbredningen större i år än i maj månad de tre senaste åren (2017 till 2019).

Temperaturmässigt blev det överlag varmare än normalt, men vid Wedellhavet och Rosshavet blev det istället temperaturer något under det normala. Mildast under månaden var det vid Base Esperanza den 2 maj med 6,2°C. Som kallast blev det den 18 maj då temperaturen vid Concordia föll ner till -76,2°C.

Sydamerika - Kraftigt regn i Colombia och Franska Guyana

Maj 2020 blev varmare än normalt i norra och södra Sydamerika samt de chilenska och argentinska delarna av Anderna. I stora delar av Brasilien och Uruguay hade vi istället temperaturer under det normala.

Lägst uppmätt temperatur under månaden var det den 24 maj på -17,6°C i Visviri i norra Chile som ligger dryga 4000 meter över havet. Varmast blev det den 14 maj i Cruzeiro do sol, Brasilien, med 41,8°C. Det här är dock en station som ofta rapporterar betydligt högre temperatur än omkringliggande stationer. Även i Colombia blev det riktigt varmt under månaden där det i Manaure uppmättes 41,2°C den 9 och 23 maj. 

I slutet av månaden fick de centrala delarna av Chile en värmetopp där det i San Felipe uppmättes 37,8°C, vilket är ett nytt nationellt rekord för maj månad i Chile.

Översvämningar och jordskred

Kraftigt regn berörde södra Colombia den 12 maj och skapade översvämningar och jordskred. Enligt den colombianska vädertjänsten uppmättes det som mest regn under dygnet i Lopes de Micay på 140 mm.

Även i Franska Guyana föll kraftigt regn under månaden, som mest föll det den 29 maj då det i Regina uppmättes 187 mm, vilket också blev månadens högst uppmätta dygnsnederbördsmängd i hela Sydamerika.

Afrika - Skyfall fortsatte att beröra Östafrika

Det blev varmt i Niger den 2 maj där det vid Tillabery uppmättes 47,5°C, som också är ett nytt nationellt månadsrekord för Niger i maj månad. Men allra varmast i Afrika under månaden blev det i Matam i Senegal den 9 maj med 48,4°C.

Lägst temperatur under månaden uppmättes i Ficksburg, Sydafrika den 28 maj på -7,0°C.

Kraftiga skyfall började beröra Östafrika redan från i slutet av april och fortsatte sedan under stor del av maj. I Rwanda uppmättes den 7 maj en dygnsnederbördsmängd på 140 mm i Byimana. Skyfallen orsakade översvämningar och jordskred på många håll. Victoriasjön nådde de högsta vattennivåerna som uppmätts under de 120 år mätningar har utförts.

Afrikas största uppmätta mängd var dock från den franska ön Reunion där Menciol uppmätte 163 mm under en period om 18 timmar den 25-26 maj. Bagatelle fick under samma tidsrymd 134 mm.

Australien/Oceanien - Kyligt i Australien

Maj blev i genomsnitt något kallare än normalt med en nationell månadsmedeltemperatur på 0,62 grader under det normala. Detta är första gången månadsmedeltemperaturen för Australien som helhet är under det normala sedan oktober 2018.

I sydöstra Australien var det flera mätstationer som noterade mycket låga maximitemperaturer för maj. Bland annat hade Melbourne en maximitemperatur på 13,0°C den 1 maj, vilket är den lägsta maximitemperaturen så tidigt på säsongen.

I samband med ett kalluftsutbrott över Queensland i slutet av månaden uppmättes rekordlåga maximitemperaturer för maj på många håll. Bland annat noterade Brisbane den 24 en maxtemperatur på 15,1°C, vilket är den lägsta maximitemperaturen i maj sedan mätningarna startade där 1922.

Längs väst- och nordkusten låg månadsmedeltemperaturen något över det normala och här noterades också månadens högsta temperatur på 38,3°C i West Roebuck den 8. Månadens lägsta temperatur blev -7,9°C i Liawenee på Tasmanien.

Maj var i allmänhet torrare än normalt med ett nationellt genomsnitt av 31 % av den normala månadsnederbörden, men det var också stora variationer. I norra Australien blev det blötare än normalt och under senare delen av maj berördes norra Queensland av kraftiga regn i samband med fuktig luft från Indonesien som drog ner över norra delen av Australien. Under dessa dagar noterades månadens största dygnsnederbörd som blev 302 mm i Bingil Bay den 21.

Den 21 bildades ett tropiskt lågtryck ute på Indiska oceanen och under morgonen den 22, när lågtrycket passerade Cocos Islands, uppgraderades lågtrycket till en tropisk storm med namnet Mangga. Stormen fortsatte österut och nådde sedan Western Australia den 24 med nära orkanbyar, rikliga regnmängder och högt tidvatten som följd.

Nya Zeeland - Mycket torrt på sydöstra delen av Sydön

För norra Nya Zeeland har inledningen av 2020 varit extremt torr, men årets maj har ändå bjudit på en del regn. De sista dagarna av månaden passerade ett intensivt lågtryck Nordön vilket gav stora mängder regn på många håll och under två dygn, mellan den 30-31, föll sammanlagt 194 mm i Whitianga varav 163 mm den 30. Trots de sista dygnens välbehövliga regn blev månadsnederbörden under den normala (avser referensperioden 1981-2010) i större delen av landet.

Månadens största dygnsnederbörd föll på västsidan av Sydön, där Millford Sound fick 219 mm den 21. I den sydöstra delen av Sydön var det däremot en ovanligt torr månad med en del nya torrekord för maj för stationer med mer än 100-åriga mätserier.

Månadens högsta temperatur noterades den 3 i Christchurch med 25,9°C och den lägsta temperaturen blev -8,2°C i Middlemarch den 31.
 

Extremvärden:

- De extremvärden som angetts för olika världsdelar är preliminära och har i allmänhet inte hunnit slutgranskas av de nationella vädertjänsterna.

Källor:

- Analyser och observationer från nationella meteorologiska instituts och forskningsinstitutioners webbsidor och sociala medier samt från det ordinarie globala observationsutbytet.