Juli 2021 - Översvämningskatastrof i Tyskland

De väderrelaterade nyheterna under juli 2021 handlade i stor utsträckning om översvämningar och skyfall. Det gäller inte minst de katastrofala översvämningar som i mitten av månaden drabbade främst västra Tyskland och Belgien. Våldsamma översvämningar drabbade också den kinesiska staden Zhengzhou samt delar av Indien och Japan. I västra delen av Nordamerika och stora delar av Sibirien var det däremot skogsbränder som var problemet.

Global temperaturanomali i juli 2021
Global temperaturanomali (vänster bild) i jull 2021 samt för Europa (höger bild). Avvikelserna avser normalperioden 1991-2020. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Enligt Copernicus Climate Change Service var juli 2021 globalt sett den tredje varmaste julimånaden efter juli 2019 och 2016. Juli 2020 var praktiskt taget lika varm som årets juli. Jämfört med normalperioden 1991-2020 var den globala medeltemperaturen i juli i år 0,33° högre.

Enligt den analys som gjorts av den amerikanska vädertjänsten ((NOAA) var juli 2021 med knapp marginal globalt den allra varmaste julimånaden.

Månadsvis global temperaturanomali
Månadsvis temperaturavvikelse globalt och i Europa från januari 1979 till juli 2021 jämfört med medelvärdet för 1991-2020. De svarta staplarna visar avvikelsen för respektive julimånad. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Europa - Katastrofala översvämningar i västra Tyskland

Enligt Copernicus Climate Change Service var juli 2021 för Europas del den näst varmaste efter juli 2010. Detta hindrades inte av att det fanns områden med svalare väder från Portugal upp till Tyskland samt i nordligaste Ryssland.

I Europa var annars den stora mediala väderhändelsen de delvis katastrofala översvämningar som drabbade bland annat västra Tyskland och Belgien. Som enskilda punktmängder betraktat var det kanske inte några helt exceptionella regnmängder. Men de berörde samtidigt stora och tättbefolkade områden. Exempelvis föll nästan 150 mm på tolv timmar i närheten av Köln. Stationen Hagen-Holthausen söder om Dortmund fick 241 mm på knappt ett dygn den 14 juli.

Marken var redan mättad av mycket regn tidigare under säsongen. Följden blev att vattendragen reagerade med att stiga mycket snabbt och de svåra översvämningarna krävde minst 200 liv i främst västra Tyskland och Belgien.

Medellufttryck i Europa i juli 2021
Medellufttryck i Europa i juli 2021. Illustration SMHI Förstora Bild

I Sydeuropa förekom temperaturer på minst 40° under de flesta dagarna. Den 12 juli uppmättes 45,0° vid Murcia/Al Cantarilla i Spanien.

En i sammanhanget blygsammare temperatur på 31,3° den 21 juli i Castelederg räckte för nytt värmerekord för Nordirland. En höjning till 31,4° dagen därpå i Armagh verkar ännu inte ha verifierats av den brittiska vädertjänsten.

Nämnas kan också exempelvis 34,3° i Banak den 5 juli, som enligt den norska vädertjänsten är nytt fylkesrekord för Troms og Finnmark.

Stationen Capanna Margherita på 4560 meters höjd i de italienska Alperna hade -14,5° den 14 juli. Bland stationer under 1000 möh uppmätte Folldal-Fredheim i Norge -2,4° den 21 juli.

Nordamerika - 54° varmt i Death Valley

Temperaturmönstret från i juni bestod även under juli. Det vill säga varmt eller mycket varmt väder i de västra delarna av USA och Kanada, medan det från Mexiko och vidare upp över de östra delarna av USA och Kanada tidvis var lite svalare.

I delstaterna Kalifornien, Oregon, Washington och Nevada var juli 2021 den hittills varmaste julimånaden enligt den amerikanska vädertjänsten. När det gäller specifikt maximitemperaturerna var det däremot i delstaten New Hampshire i nordöstra USA den fjärde kyligaste julimånaden.

Temperaturranking i USA i juli 2021
Ranking av medeltemperatur och maximitemperatur i juli 2021 delstatsvis i USA. Källa: NOAA(NCEI) Förstora Bild

Den 9 juli hade Death Valley i Kalifornien 54,4° (130°F). Det är tillsammans med en lika hög notering på samma plats i augusti ifjol den högsta temperaturen i USA på minst 100 år.

Värt att nämna i sammanhanget är att vid en annan station i Death Valley, Stovepipe Wells, sjönk inte temperaturen under 42,1° natten till den 11 juli.

Denali Foot Camp i Alaska (4300 möh) hade -19,6° den 8 juli. På lite lägre höjder uppmättes -5,7° i Peter Sinks i Utah den 10.

Tropiska cykloner

Den tropiska cyklonen Elsa utvecklades i början av månaden till säsongens första tropiska orkan på Atlanten. Den rörde sig i en båge från södra delen av Karibiska havet, över Kuba och sedan upp mot Florida och den amerikanska ostkusten.

I samband med Elsas passage över Kuba rapporterade El Jibaro 293 mm den 6 juli. En station i Port Charlotte i Florida rapporterade 276 mm samma dygn.

Asien - Skyfall i Kina och värmerekord i Turkiet

Den 20 juli föll under en 24-timmarsperiod 645 mm regn över storstaden Zhengzhou i den kinesiska provinsen Henan. Drygt 200 mm föll på bara en timme. Följden blev mycket svåra översvämningar i staden som bland annat drabbade tunnelbanenätet. Ungefär samtidigt låg den tropiska cyklonen Cempaka över sydligaste Kina, men regnet i Zhengzhou var inte direkt kopplat till detta.

Preliminär global nederbördsanomali i juli 2021
Preliminär global nederbördsanomali i juli 2021. Källa: DWD (GPCC) Förstora Bild

Kraftiga regn drabbade även ett antal delstater i Indien. Däribland delstaten Maharashtra i mellersta Indien och storstaden Mumbai. Söder om Mumbai fick stationen Mahabaleshwar 594 mm den 22 juli och totalt över 1000 mm på två dygn.

I början av juli förekom omfattande lerskred i Japan i samband med kraftiga regn. Den 3 juli rapporterades 543 mm från stationen Hakone.

Värmerekord i Turkiet

Den 20 juli uppmättes 49,1° i Cizre i sydöstra Turkiet nära gränsen till Syrien. Det innebar nytt värmerekord för Turkiet. Det tidigare officiella turkiska värmerekordet på 49,0° hade stått sig sedan 1961.

På månadens första dag rapporterades från Kuwait 53,5° i Jahra och 52,8° i Mitribah. Under månaden förekom temperaturer på 52° även i Iran och Irak.

Rapporterna från ett nät av stationer på hög höjd på Mount Everest har varit lite oregelbundna, men i alla fall rapporterades -22,2° från South Col (7945 möh) den 7 juli. Bland stationer under 1000 möh, observerade Delyankir i Sibirien -5,0° den 30.

Arktis - Nordostpassagen förblev stängd

Det var en ganska oregelbunden isutbredning i Norra ishavet. Norr om Tajmyrhalvön låg ett stabilt istäcke, vilket blockerade Nordostpassagen, åtminstone utan isbrytare. Öster därom i Laptevhavet var det däremot vidsträckta isfria ytor upp till åtminstone 80:e breddgraden.

Isutbredning i Norra Ishavet
Isutbredning i Norra ishavet den 2 augusti 2021. Källa: National Snow & Ice Data Center. Förstora Bild

I den centrala delen av ryska Arktis var det också varmare än normalt i juli och där hade Anabar vid Ishavskusten 26,8° den 29 juli.

Även kring Grönland var det i allmänhet temperaturöverskott under månaden. Den 29 juli var det upp till 23,4° vid Nerlerit Inaat på östra Grönland.

Uppe på den grönländska inlandsisen var det ner till -25.8° vid Geosummit (3210 möh) den 10 juli. På lägre höjder hade Cape Dyer på Baffin Island i Kanada -5,4° den 6.

Antarktis - Stor utbredning av havsisen

Havsisen runt Antarktis växte stadigt under juli, även om tillväxttakten stannade av under de sista dygnen. Enigt National Snow & Ice Data Center var isutbredningen i slutet av månaden den åttonde största sedan satellitövervakning inleddes för drygt 40 år sedan.

I Västantarktis inklusive den Antarktiska halvön var månadsmedeltemperaturen över den normala. Den högsta temperaturen var 5,6° vid den ukrainska basen Vernadsky den 29 juli

I Östantarktis var det däremot kallare än normalt på många håll, i synnerhet över havsisen. I det inre av Antarktis var den lägsta temperaturen -79,6° i Vostok (3488 möh) den 30 juli.

Temperaturanomali i polarområden
Temperaturavvikelse i juli 2021 för Arktis (vänster bild) och Antarktis (höger bild) relativt normalperioden 1991-2020. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Sydamerika - Kraftiga regn i Colombia

I Sydamerika var det ett varierat temperaturmönster. Från Eldslandet och upp längs Sydamerikas västkust var det i allmänhet varmare än normalt. Områden där det var kallare än normalt återfanns i bland annat södra Brasilien.

Manaure i Colombia hade 40,6° den 21 juli medan -18,9° uppmättes den 5 juli i Chuapalca (4177 möh) i Peru.

Colombia drabbades vid flera tillfällen under månaden av kraftiga regn och översvämningar. Bland annat berördes över 50000 personer i östra Colombia, många av dessa var flyktingar från grannlandet Venezuela. Den största dygnsmängden var 200 mm i Gamarra i provinsen Cesar i nordligaste Colombia den 24.

Afrika - Periodvis kallt i södra Afrika

För Afrikas del var juli varmare än normalt på många håll. Det gäller framför allt i den norra delen och det är också där vi hittar de högsta temperaturerna. Allra varmast var det i Adrar i Algeriet med 49,9° den 18 juli.

I bland annat Sydafrika och Botswana fanns en del områden där månaden var kyligare än normalt. Ett antal kallfronter passerade med snöfall i högt belägna delar. Vid den mycket kalla sydafrikanska stationen Buffelsfontein (1783 möh) uppmättes -17,0° den 6 juli.

Australien/Oceanien - Kraftiga regn i Nya Zeeland

För Australien som helhet var det den fjärde varmaste julimånaden. Den allra varmaste är juli 1973. När det gäller maximitemperaturerna var det snudd på att det australiensiska julirekordet på 38,3° skulle ha slagits. 38,1° uppmättes nämligen vid några tillfällen, dels i Kalumburu den 24 juli och dels i Wyndham den 29 och 30. Båda stationerna ligger i västra Australien.

Kallast var det i Perisher Valley med -10,0° den 7 juli.

I Nya Zeeland föll mycket stora regnmängder över bergsområden på Sydön i mitten av månaden. Då fick Arthurs Pass 210 mm den 16 juli och i samma område redovisade stationen Ivory Glacier 697 mm över tre dygn.

Buller River, en av de floder som avvattnar området västerut, nådde sin högsta nivå sedan 1926. Omfattande översvämningar förekom i bland annat regionen Marlborough.

Extremvärden:

- De extremvärden som angetts för olika världsdelar är preliminära och har i allmänhet inte hunnit slutgranskas av de nationella vädertjänsterna.

Källor:

- Analyser och observationer från nationella meteorologiska instituts och forskningsinstitutioners webbsidor och sociala medier samt från det ordinarie globala observationsutbytet.